Zarząd WLT (WIELTON) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu od dnia 6 kwietnia 2020 r. produkcji w zakładach w Wieluniu.

"Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych Spółki oraz wiąże się z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na kanały dystrybucji produktów oraz ograniczeniem skuteczności łańcucha dostaw niezbędnego do kontynuowania działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie

Spółka podczas czasowego zawieszenia produkcji zamierza przeprowadzić prace modernizacyjne i optymalizacyjne na terenie zakładów, związane między innymi ze zmianami umiejscowienia poszczególnych linii technologicznych, optymalnym ułożeniem procesu produkcyjnego oraz naprawami i remontami. Prace będą prowadzone przez zespół pracowników wykonujący zadania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Dodano także, że spólka nie podjęła informacji o anulowaniu przez klientów zamówień, a większość klientów wnosi o przesunięcie terminów dostaw.