Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży TEN (TSGAMES) w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 94,9 mln zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do 78,6 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie).

Jak podano, w szacunkowej kwocie przychodów 84,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 89% skonsolidowanych przychodów.

Skonsolidowany raport Ten Square Games za pierwszy kwartał 2020 r. zostanie opublikowany 25 maja 2020 r.