Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec III 2020 r. wyniosła 2 151,6 mln zł (wobec 2 713,3 mln zł na koniec II 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Global Balanced.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec III 2020 r. składało się 1 744,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 54,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 54,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 31,2 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 135,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 82,5 mln zł w Alphaset FIZ oraz 30,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. III 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w III 2020 r.
QUERCUS short 22,20 68,40 31,16%
QUERCUS Gold 113,40 106,70 3,85%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 103,10 125,50 1,28%
QUERCUS Global Balanced 122,40 122,80 0,30%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 256,40 896,70 0,01%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 106,80 143,50 -0,22%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 57,70 54,50 -0,51%
Private Equity Multifund FIZ 18,20 18,00 -0,92%
QUERCUS Multistrategy FIZ 162,50 135,20 -10,61%
QUERCUS Stabilny 98,30 74,40 -11,48%
QUERCUS Global Growth 14,80 11,20 -11.95%
QUERCUS Absolute Return FIZ 72,50 54,60 -16,18%
QUERCUS Agresywny 190,90 132,20 -23,47%
QUERCUS lev 139,10 63,40 -55,85%

„Pierwsza połowa marca upłynęła pod znakiem kontynuacji negatywnych tendencji z lutego. W drugiej połowie rynki zaczęły się odbijać i niwelować część strat po wyprzedaży z ostatnich tygodni. Po I kwartale br. S&P500 stracił 20,0%, a DAX 25,0%.


Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, z tym że skala odreagowania spadków była mniejsza niż na rynkach rozwiniętych. WIG stracił od początku roku 28,0%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: CD Projekt i Dino in plus, CCC, Alior, PGE in minus (stopy zwrotu -50% i więcej).
Cały czas relatywnie lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. Ale koronawirus nie ominął także tego segmentu rynku. sWIG80 stracił w br. 14,8%. Z pozytywnie zachowujących się walorów warto wskazać na producentów gier i sektor medyczny.


Nadal bardzo dobrze zachowywały się obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Ceny tych instrumentów rosły, a rentowności spadły: amerykańskich 10-latek do rekordowo niskiego poziomu 0,67%, niemieckich do -0,47%, a polskich do 1,66%.
Również w przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji. Licząc od początku roku, złoto zyskało prawie 5% i kosztowało blisko 1.600 dolarów za uncję. Na drugim biegunie znalazły się surowce przemysłowe. Ropa potaniała aż o 66% (!), a miedź o 20%. Inwestorzy obawiali się bowiem o wpływ koronawirusa na globalną gospodarkę.


Złoty osłabił się znacząco. Waluty kosztowały: euro 4,56 zł, dolar 4,13 zł i frank 4,30 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Gold +3,85%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +1,28%,
•    QUERCUS Global Balanced +0,30%.
Najwyższą stopę zwrotu osiągnął w br. QUERCUS short, +31,16%.
 

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło -445 mln zł z tendencją do wyraźnej poprawy w ostatnich dniach.


Co dalej? Koronawirus będzie miał znaczący negatywny wpływ na stan globalnej gospodarki w II kwartale br. Odpowiedzią rządów i banków centralnych są pakiety stymulacyjne o niespotykanej w historii skali, które powinny częściowo złagodzić wpływ pandemii. W scenariuszu bazowym zakładamy, że po bardzo trudnym okresie ostatnich kilku tygodni i zapewne kilku kolejnych, sytuacja społeczna i gospodarcza zacznie stopniowo wracać do normalności. Na warszawskiej GPW po 28% przecenie wiele spółek charakteryzuje się skrajnie niską wyceną, patrząc z długoterminowej perspektywy.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.