Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Introl w 2019 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody Introlu w roku 2019 wyniosły 439,74 mln zł wobec 455,71 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 15,34 mln zł z 8,41 mln zł rok wcześniej. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 8,76 mln zł w porównaniu do 0,23 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu INL (INTROL) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci, Kontrahenci 

W imieniu Zarządu INTROL S.A. prezentuję Państwu skonsolidowany raport roczny, na łamach którego opublikowaliśmy wyniki finansowe Grupy INTROL oraz najważniejsze wydarzenia 2019 roku.

W 2019 r. Grupa INTROL wypracowała dobre wyniki: nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 440 milionów zł, zysk brutto ze sprzedaży sięgnął prawie 78 milionów, EBITDA przekroczyła 28 milionów, a zysk netto wyniósł ponad 9,5 milionów.   

Na wstępie pragnę też zaznaczyć, iż to pracownicy są największym kapitałem Grupy INTROL i wszystko, o czym Państwo mogą przeczytać na kolejnych stronach tego raportu nie powstałoby bez ich pracy i wielkiego zaangażowania. W imieniu Zarządu INTROL S.A. chciałbym serdecznie podziękować za to wszystkim pracownikom naszej Grupy. 

Grupa INTROL jest istotnym graczem na polskim rynku automatyki, pomiarów i małej energetyki.  Znacząca część nowych usług oferowanych naszym Klientom dotyczy bezpieczeństwa w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi.

Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w której nadal chcemy pozostać liderem na rynku polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Grupa INTROL w zeszłym roku wybudowała i jest w trakcie realizacji kilkunastu jednostek kogeneracyjnych, bierzemy udział w wielu przetargach. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE . Liczymy się ze skokowym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów ekonomicznych kraju. 

Spółki Grupy posiadają silne kompetencje w tym zakresie, stale je poszerzając i rozbudowując oraz przygotowują się do realizacji nowych projektów. Przewidujemy dalszy znaczący wzrost sprzedaży w tym obszarze, ze względu na rosnące zainteresowanie rynku w wyniku gwałtownego wzrostu cen energii.  

Szanowni Państwo, ten list powstaje w szczególnym czasie – Polska i świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Podjęliśmy niezbędne działania w tym zakresie, zabezpieczając naszych pracowników. Ci, którzy mogą to robić, pracują w trybie zdalnym, by chronić własne zdrowie oraz wspierać dalsze prawidłowe funkcjonowanie Grupy INTROL. Wdrożyliśmy również niezbędne środki bezpieczeństwa, by chronić pracowników terenowych oraz tych pracujących w naszych zakładach. Zbliżając się do szczytu pandemii nie musieliśmy zatrzymać żadnej budowy , nie mamy też, w grupie naszych pracowników, nawet pojedynczych przypadków zachorowań. Cały czas na bieżąco analizujemy sytuację ekonomiczną, by niezwłocznie podejmować niezbędne środki zaradcze i zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie spółek naszej Grupy w tym trudnym okresie. 

Zachęcam Państwa do lektury naszego raportu. 
Z wyrazami szacunku,   Józef Bodziony, Prezes Zarządu INTROL S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Introlu są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+