CCC S.A. (CCC), lider sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, uplasowała wszystkie oferowane 13,7 mln akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 PLN, co oznacza, że Spółka pozyskała z emisji 506,9 mln PLN. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego Spółki, w tym zakupu produktów na sezon jesień-zima 2020. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.

Realizujemy postawione cele zgodnie z planem. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji jest sygnałem, że inwestorzy, podobnie jak ja, wierzą w przyszłość CCC. Jestem przekonany, że umiejętności i wiedza, które pozwoliły nam zdobyć pozycję rynkowego lidera takie jak znajomość produktu, analiza potrzeb klienta, a także szybkie dostosowywanie się do zmian teraz pozwolą nam wzmocnić naszą pozycję po kryzysie. Środki pozyskane z emisji to bardzo ważny element tego planu – mówi Dariusz MiłekPrzewodniczący Rady Nadzorczej CCC S.A.

Udało nam się ustabilizować sytuację finansową firmy i wzmocnić jej fundamenty. Pozyskaliśmy dofinansowania w ramach rządowych programów pomocowych. Pracujemy nad finansowanie gwarantowanym przez BGK. Jako organizacja bardzo dynamicznie podjęliśmy działania, żeby przejść przez kryzys spowodowany pandemią „suchą nogą”. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji jest kolejnym krokiem milowym i potwierdza, że rynek pozytywnie ocenił aktywności, które podjęliśmy w okresie ostatnich zaledwie kilku tygodni w odpowiedzi na COVID-19. Tak jak 13. marca ustanowił symboliczną datę początku najtrudniejszego okresu dla Spółki, tak 05. maja ten okres kończy. Wracamy silniejsi, cieszymy się na spotkanie z naszymi klientami. – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A.

Jesteśmy gotowi na kolejne etapy odmrażania gospodarek w Polsce i na wszystkich rynkach naszej działalności. Mamy świetną ofertę produktową i silne, rozpoznawalne marki, a wg przewidywań w czasach post wirus konsumenci będą kierować się silniej do marek, które znają. W obliczu pandemii i zamknięcia sklepów pokazaliśmy, że mimo ogromnej skali działania Spółki potrafimy szybko i sprawnie dostosowywać się niespodziewanych wydarzeń rynkowych. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy głównie na zatowarowanie kolekcji jesiennej. Dzięki nim jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani finansowo na nową rzeczywistość. – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu CCC S.A. ds. Strategii i Rozwoju.