Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[wideo] Bartłomiej Krupa, Votum: W okresie I kwartału wygenerowaliśmy rekordową ilość pozwów

Udostępnij

„Jestem przekonany, że w relacji z rynkiem publicznym, potwierdziliśmy naszą wiarygodność historycznym zwindykowanym wynikiem 2,5 mld zł dla naszych konsumentów. (…) Nie mniej istotna jest informacja, że w tej chwili dysponujemy kolejnym 1,5 mld zł portfelem roszczeń, które będziemy windykowali w kolejnych okresach” - Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOT (VOTUM)

W materiale informacje na temat:

  • Działań prowadzonych w poprzednich latach;
  • Notowań akcji Votum;
  • Wyników wypracowanych w 2019 r.;
  • Aktualnego portfela roszczeń;
  • Wprowadzonej cyfryzacji procesów;
  • Działalności spółki w czasie pandemii;

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus