Stanisław Litwin wraz ze spółką zależną Silver Hexarion Holdings ogłosił wezwanie na 14,8% akcji LBW (LUBAWA). Cena za akcję spółki została ustalona na 0,86 zł.

Po przeprowadzeniu wezwania inwestor zamierza osiągnąć łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 99 178 200 akcji spółki, odpowiadających 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

"Wzywający (...) są kluczowymi akcjonariuszami Spółki od 2011 roku i od tego czasu wspierają jej rozwój pod względem strategicznym i operacyjnym. Wzywający (...) zamierzają w dalszym ciągu wspierać rozwój Spółki i dotychczasową działalność Spółki. Wzywający (...) planują prowadzić wobec Spółki politykę, której celem będzie długofalowe budowanie jej wartości poprzez rozwój dotychczasowej działalności Spółki" - czytamy w treści wezwania