THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na 38 260 605, czyli 100% akcji RDL (RADPOL). Cena za akcję spółki została ustalona na 1,32 zł.

"Wzywający nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności Spółki ani lokalizacji prowadzenia działalności. Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie wymagany prawem próg ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych (...)" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 3 czerwca i potrwają do 2 lipca 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 lipca 2020 r.