Intencją PEN (PHOTON) jest przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto akcje Photon Energy notowane będą na frankfurckim Quotation Board, co pozwoli inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego. Zmianie rynków notowań i wejściu na nowy parkiet nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

- Obecność Photon Energy na rynku NewConnect otworzyła nam drogę do rynków kapitałowych, a także była impulsem do rozwoju naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych na rynku europejskim i australijskim. Ponadto zyskaliśmy większą rozpoznawalność w Polsce. Przez ostatnie lata konsekwentnie się rozwijaliśmy, wzmacniając się biznesowa i operacyjnie. Uważamy, że rynek główny warszawskiej giełdy będzie odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora fotowoltaicznego w Polsce, która zyskuje na znaczeniu w naszej strategii rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wejście na rynki główne w Warszawie i Pradze oraz na frankfurcki parkiet Quotation Board poszerzy bazę inwestorów lokujących kapitał w akcje Photon Energy - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Photon Energy ma zapewnione środki
do rozwoju w najbliższych latach. W minionym roku spółka zabezpieczyła długoterminowe finansowanie bankowe - na 15 lat - o wartości 28,3 mln EUR dla 46 projektów na Węgrzech, o łącznej mocy 31,5 MWp. Także w 2019 r. firma z sukcesem uplasowała pięcioletnie obligacje o wartości 37,5 mln EUR i kuponie 7,75 proc., notowane na frankfurckiej giełdzie.

- Począwszy od 2013 r. terminowo spłacamy odsetki od wyemitowanych papierów dłużnych, co świadczy o przejrzystości naszego działania. Dostęp do kapitału za pośrednictwem rynków publicznych jest
dla spółki ważnym elementem strategii rozwoju, dlatego angażujemy się w otwartą i proaktywną komunikację z inwestorami
- komentuje Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy.

Zgoda do wprowadzenia spółki na główne rynki giełd warszawskiej i praskiej zostanie podjęta podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Następnie spółka przygotuje prospekt emisyjny, który, po zatwierdzeniu przez odpowiedni organ nadzoru, zostanie upubliczniony i udostępniony na stronie internetowej Photon Energy.