Zarząd Torpol rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 20,67 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2019 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,9 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TOR (TORPOL) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 9,15%.

Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy miałby przypadać na 30 października 2020 roku.

W ubiegłym akcjonariusze Torpol otrzymali 0,25 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły