Spółka zależna WAS (WASKO), COIG złożyła pozew przeciwko Miastu Katowice o zapłatę kwoty 18 178 404,93 zł w związku z przerwaniem realizacji projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych.

„Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez Zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji Umowy, co uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie części etapu IV oraz etapów V i VI. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji Umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego Umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego.
Przedmiot Umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności” – czytamy w komunikacie

Na kwotę składają się 4 538 663,10 zł wraz z odsetkami za wykonanie etapu IV Umowy oraz 13 639 741,83 zł wraz z odsetkami za prace, które spółka była gotowa wykonać w ramach etapu V umowy.