Grupa Kapitałowa TEN (TSGAMES), zajmująca się produkcją i dystrybucją gier w modelu Free to Play (F2P) opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 roku. Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie wyniosły 95 mln PLN wobec 45 mln PLN w 1Q 2019 oraz 79 mln PLN w 4Q 2019, co oznacza wzrost o 110% r/r i 21% k/k.

Skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2020 osiągnęła poziom 38 mln PLN (+206% r/r oraz +10% k/k). Skonsolidowany zysk netto Ten Square Games w I kwartale 2020 roku wyniósł 35 mln PLN (+241% r/r i 1% k/k).

Efektywna stawka podatkowa w I kwartale 2020 uwzględniająca ulgę IP Box wyniosła 9,8%.

Flagowa gra Grupy – Fishing Clash wygenerowała w I kwartale 2020 roku 85 mln PLN płatności, co oznacza wzrost o 17 mln PLN w porównaniu do IV kwartału 2019, kiedy wyniosły one 68 mln PLN. Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) gry w I kwartale 2020 wyniosła ok. 2,9 mln, w porównaniu do ok. 1,9 mln w ostatnim kwartale 2019 roku.

W I kwartale 2020 płatności wygenerowane przez Fishing Clash w każdym z miesięcy dynamicznie rosły i wyniosły w styczniu 24,4 mln PLN, w lutym 28,6 mln PLN, w marcu 31,7 mln PLN. Po sezonowym obniżeniu poziomu wydatków marketingowych w 4Q 2019, od stycznia Spółka wróciła do wyższych nakładów. Wydatki marketingowe na Fishing Clash wyniosły 5,6 mln PLN w styczniu, 5,5 mln PLN w lutym i 7,2 mln PLN w marcu.  

W kwietniu 2020 szacunkowe płatności z Fishing Clash po raz kolejny osiągnęły rekordowy poziom i wyniosły aż 43,7 mln PLN, przy nakładach marketingowych w wysokości 19,2 mln PLN. Pierwsza połowa maja to kontynuacja intensywnego marketingu i dobrej passy przychodowej.  

Gra „Let’s Fish” wygenerowała w I kwartale 2020 roku przychody w wysokości 3,9 mln PLN (-8% k/k) , a gra  „Wild Hunt” przyniosła 3,5 mln PLN przychodów  (+29% k/k).

Przychody z gier Flip This House, Solitales oraz Hunting Clash, znajdujących się w fazie soft launch, nie osiągnęły jeszcze istotnych poziomów.

Struktura geograficzna przychodów Ten Square Games w I kwartale 2020 była następująca: Ameryka Płn. 40,3%, Europa 41,4% oraz Azja 13,6%, pozostałe rynki 4,7%. Największa część przychodów (ponad 96%) Ten Square Games generowana jest z mikropłatności w grach (In App purchases).

„Płatności generowane przez Fishing Clash dynamicznie się zwiększają i przekroczyły w kwietniu poziom
40 mln PLN, który jeszcze niedawno mógł się wydawać całkowicie poza zasięgiem. Grę cały czas rozwijamy, poprawiając parametry monetyzacyjne, a ponadto widzimy zwiększone zainteresowanie grami mobilnymi w ostatnich miesiącach, związane z tym, że ludzie przebywając dłużej w domach, chętniej korzystają z gier mobilnych. Analizując na bieżąco rozwój sytuacji na rynku User Acquisition i zachowania graczy, w połowie marca zdecydowaliśmy się na bardzo dynamiczne zwiększenie nakładów na marketing. Pozwoliło nam to skokowo zwiększyć liczbę graczy, którzy, liczymy na to, zostaną z nami na długo i pozwolą trwale podnieść bazę przychodową. Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna a my, dzięki naszemu zapleczu analitycznemu i sprawnemu podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie szybko dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji. - 
mówi Maciej Zużałek, nowo powołany Prezes Zarządu Ten Square Games.

„Na dziś nadal nie odczuwamy negatywnych aspektów sytuacji związanej z koronowirusem. Nasi pracownicy pracują zdalnie, życie firmy toczy się normalnie. W Chinach cały czas czekamy na certyfikację gry Fishing Clash – jesteśmy w stałym kontakcie z naszym chińskim partnerem – Netease oraz chińskim regulatorem. Obecnie nie osiągamy istotnych przychodów z rynku chińskiego” – mówi Arkadiusz Pernal, Wiceprezes Zarządu Ten Square Games.

„W 4Q 2019 roku uruchomiliśmy w fazie soft launch na Androidzie aż trzy nowe gry – dwie gry kobiece: Flip This House i SoliTales oraz nową grę myśliwską – Hunting Clash, bazującą na naszych doświadczeniach outdoorowo-symulacyjnych i związanych z mechaniką gry Fishing Clash. Na obecnym etapie budują bazę graczy i bardzo   szybko   się   rozwijają.   Obecnie   wprowadzamy   poprawki,   ulepszenia   i   nowe elementy. Wszystkie trzy chcielibyśmy udostępnić szerzej na globalnym rynku jeszcze w tym roku. Pozwoli to znacznie zwiększyć bazę użytkowników, dzięki czemu będziemy mieli możliwość dalszego ich rozwijania i testowania na większą skalę oraz przede wszystkim finalnej ich oceny. – dodaje Maciej Zużałek.  

W dniu 20 maja 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. zdecydowało o przeznaczeniu 27,37 mln zł z zysku za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,78 zł na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 29 maja 2020, a termin wypłaty na 10 czerwca 2020 roku.

Na koniec I kwartału 2020 roku Grupa posiadała 105 mln zł środków pieniężnych (z których 27,37 mln zł zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy), co daje jej bardzo duży komfort w dalszym rozwoju działalności i reagowaniu na potencjalne okazje biznesowe na dynamicznym rynku F2P.