Zarząd I2D (I2DEV) postanowił zmienić założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki w kwestii wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. Jednocześnie zarekomendował rezygnację z wypłaty dywidendy w bieżącym roku i proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 5 615 872,82 zł w całości na kapitał zapasowy spółki.

"Kluczowy wpływ na decyzję Zarządu ma pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej (...)" - uzasadniono w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły