• Zarząd PHN proponuje aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 27,58 mln zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,54 zł. >>>
 • PKO (PKOBP) poinformował, że wpływ obniżki stóp procentowych przez RPP wyniesie w 2020 r. od 850 do 900 mln zł. >>>
 • IPO (INTERSPPL) odnotowała w maju 36% spadek obrotów w sklepach stacjonarnych. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 120%. >>>
 • Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM wyniosły w maju 2020 r. ponad 76 mln zł (+ 21,8% r/r). >>>
 • PKO TFI obniża opłaty za zarządzanie funduszami papierów dłużnych. >>>
 • PKN (PKNORLEN) obejmie 65 proc. akcji RUCH i będzie większościowym inwestorem spółki. >>>
 • Zarząd ATA (ATCCARGO) zarekomenduje przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2019 r. na kapitał zapasowy spółki. >>>
 • W maju 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 21,7 mld zł, czyli o 28,6% więcej r/r. >>>
 • Zarząd KMP (KOMPAP) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,3 zł. >>>
 • Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec V 2020 r. wyniosła 2 153,6 mln zł (wobec 2 074,2 mln zł na koniec IV 2020 r.). >>>
 • RVU (RYVU) zakończyło budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków. >>>
 • CCC rozbudowuje ofertę o kolejne marki premium i proponuje klientom rozszerzony wybór akcesoriów. >>>
 • OPL (ORANGEPL) rozpocznie pierwszy etap wprowadzania usług 5G dla swoich klientów. W zasięgu sieci #hello5G będzie prawie 6 mln użytkowników komórek. >>>