Amerykańskich inwestorów nie zniechęciło rosnące bezrobocie, słabsze od oczekiwań wyniki spółek, napięcie na linii USA-Chiny ani nowe przypadki zachorowań na Covid-19. Mimo tak złego otoczenia indeksy rosną, a historyczne szczyty z lutego pozostają w zasięgu ręki. Analitycy nie dostrzegają kolejnych negatywnych czynników, które mogłyby odwrócić ten trend. Co innego na krajowym rynku.

Bo chociaż wpływ światowych trendów jest nad Wisłą widoczny, to sytuacja na warszawskiej giełdzie jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim nieoczekiwana obniżka stóp procentowych odbije się na wynikach banków, a więc największym sektorze WIG20, który może wyglądać gorzej na tle innych rynków. GPW nie pomaga też niższa od zakładanej partycypacja w PPK i przesunięcie wejścia do programu kolejnych firm.

Pocieszeniem może być jednak napływ środków do funduszy akcyjnych. Jak podano „po raz pierwszy od stycznia 2018 r., krajowe TFI zanotowały napływ netto w funduszach akcyjnych i absolute return (+483,5 mln PLN)”. Na sytuację wpływ miały zapewne gwałtowne spadki cen akcji i obniżka stóp procentowych, czyniąca oprocentowanie depozytów niezbyt atrakcyjnym.

Zmianę nastawienia analityków mBanku widać również z ostatnich zmianach rekomendacji. W przypadku 13 spółek poniesiono ceny docelowe, a cztery oznaczono zaleceniem „kupuj”. W obu tych grupach znajdziemy PGN (PGNIG) i… MIL (MILLENNIUM). Obecność jednego z najbardziej przecenionych banków w tym zestawieniu może dziwić, jednak specjaliści podnieśli swoje szacunki dla przyszłych wyników spółki i oceniają, że inwestycja może przynieść ponad 40% stopę zwrotu.

„(…) wyniki za 1Q pozytywnie zaskoczyły nas pod względem bazy kosztowej przez co obniżamy koszty w kolejnych latach prognozy o około 6%. Rezerwa na tzw. „małe TSUE” również okazała się niższa niż zakładaliśmy (100 mln PLN), co dodatkowo poprawi wyniki w 2020 r. (…) podwyższamy nasze prognozy dla Millennium w latach 21-22 o 12-14%” – czytamy w rekomendacji

W przypadku PGN (PGNIG) oczekiwany zysk z zakupu akcji może być mniejszy (nowa cena docelowa to 4,91 zł), ale i czynników przemawiających za inwestycją jest w ocenie analityków znacznie więcej. Wymieniają tutaj m.in. bardzo dobre wyniki za 1Q, oczekiwane odbicie cen gazu w przyszłym roku, wzrost rentowności związany z urynkowieniem zakupów gazu rosyjskiego oraz niskie zadłużenie. Nie wspominając o dostosowaniu się Gazpromu do wyroku arbitrażu.

Bez zaskoczenia wysokie zyski może przynieść też inwestycja w gaming, tym razem w postaci TEN (TSGAMES). Zespół DM mBanku podniósł swoje zalecenia dla akcji spółki do „kupuj” pozostawiając cenę docelową na poziomie 592 zł, a więc o niemal 30% powyżej aktualnych notowań. Podniesiono za to prognozy tegorocznych wyników. Spółka ma zarobić w 2020 r. 179 mln zł wobec szacowanych wcześniej 131 mln zł przy sprzedaży na poziomie 588 mln zł (417 mln zł poprzednio).

„Naszym zdaniem najważniejszą informacją zawartą w raporcie za 1Q’20 były dane zwiększonych nakładów na marketing w okresie kwiecień-maj. (…) Naszym zdaniem obecne inwestycje w pozyskiwanie graczy wpłyną nie tylko na pozyskanie graczy w bieżącym okresie, ale również na podwyższoną liczbę użytkowników w kolejnych okresach (również w tych ze zmniejszonym marketingiem)” – wyjaśniono

Pełna lista zmian rekomendacji w Przeglądzie Miesięcznym DM mBanku z 3 czerwca:

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Przegląd miesięczny: czerwiec 2020" po raz pierwszy opublikowanego 03.06.2020 r. o godzinie 08:25. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku, pod adresem https://www.mdm.pl/ds-server/38985?ticketSource=ui-pub