Zapis przebiegu konferencji wynikowej ATD (ATENDE) z 20 maja 2020 roku, w trakcie której przedstawiciele spółki zaprezentowali wyniki finansowe wypracowane w zakończonym kwartale oraz przedstawili oczekiwania na kolejne miesiące.

W oddzielnym tekście, dostępnym dla abonentów BR Premium, prezentujemy zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi z tego spotkania.

 

[...] zawsze pokazujemy ten slajd, który pokazuje, co się zmieniło w grupie kapitałowej. Właściwie się nic nie zmieniło poza tym, że jedna ze spółek, mianowicie nasza Energy Data Lab czyli EDL, zmieniła swoją markę na Codeshine. Jest to związane z tym, że rzeczywiście jest to w pełni nowe otwarcie. Chcieli się oderwać od tego, żeśmy byli kojarzeni jedynie z rynkiem energetycznym, jako że ten rynek jakoś słabo startuje, chociaż w dalszej części mojej prezentacji pokażę, że jednak startuje. Tak więc chcą być spółką, która bardziej uniwersalne produkty dostarcza, nie tylko dla energetyki, stąd ta zmiana. Ale to jest tylko taka ciekawostka.

            Tutaj mamy pierwszą tabelkę, która w zasadzie wszystko nam mówi. Jak się patrzymy na tę tabelkę, to za dobrze to nie wygląda. Wygląda tak, że mamy dużo niższy przychód zarówno w spółce nadrzędnej, jak i w całej grupie kapitałowej. W porównaniu do pierwszego kwartału tamtego roku są znaczne spadki i w zasadzie jak się patrzymy po kolei na wszystkie parametry, no to widać duże wartości ujemne w procentach, co mogłoby sugerować, że coś dziwnego się w Spółce dzieje, że są jakieś kłopoty czy ma zdecydowanie słabe wyniki.

            Więc ja tak zanim nawet przyjrzę się tym z Państwem po kolei cyferkom, liczbom, to chcę powiedzieć, że tak nie jest. Tak wygląda, co zresztą za chwilę może bardziej uzasadnię, dlatego jak akurat porównujemy się do bardzo szczególnego kwartału w tamtym roku, pierwszego kwartału, który był nadzwyczaj dobry. To był kwartał, w którym zrealizowaliśmy bardzo dobry wynik sprzedaży zarówno w spółkach-córkach, jak i w spółce nadrzędnej. W związku z tym jak się teraz cokolwiek dzieli na to, co nam wyszło w pierwszym kwartale tamtego roku, to musi być bardzo słaby wynik.

            Natomiast tu może warto powiedzieć, że cały rok 2019 aż taki super nie był. Na przykład 2018 i wcześniejsze lata były wręcz lepsze niż 2019, a pierwszy kwartał zawsze był porównywalny albo wręcz słabszy niż pierwszy kwartał tego roku. No ale po tym komentarzu, który ustawia naszą dyskusję, mam nadzieję, chciałbym jednak trochę się odnieść do tych cyferek. Widać, że tutaj rzeczywiście mamy dość duże spadki. Natomiast marża uzyskana w pierwszym kwartale tego roku w samej spółce to jest koło 12 milionów złotych. To nie jest marża, która odbiega, jak już powiedziałem, od marż, które uzyskiwaliśmy zwykle w poprzednich latach w pierwszym kwartale. Pierwszy kwartał zawsze jest narażony w naszym przypadku na to, że mamy mniejsze przychody. Zawsze tak było i w związku z tym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w pierwszym kwartale zarówno marże nie są jakieś nadzwyczajne, ale także zyski, czyli zysk brutto, zysk operacyjny, zwykle albo plasowały się w okolicach jakiegoś małego minusa albo większego minusa. Bardzo rzadko zysk z pierwszego kwartału był na plusie. To było niestety, znaczy stety, bardzo dobrze, że było, w pierwszym kwartale tamtego roku, więc jak się porównujemy znowu do pierwszego kwartału tamtego roku, to wszystko wygląda źle. Jednak ta strata nie jest duża. Ona jest także częściowo taką stratą księgową, o czym zaraz w komentarzu do tej tabelki powiem.

            Jak Państwo widzą, koszty nam trochę zmalały, ale te koszty też musiały zmaleć, ponieważ mamy nie tylko to, że porównujemy się do bardzo dobrego kwartału z 2019 roku, ale także już nie mamy w Grupie Spółki Sputnik Software, która była znaczącym kawałkiem naszej działalności, jeśli chodzi o spółki-córki, więc w związku z tym nic w tym dziwnego, że i marże, i przychody, i także zyski stosunkowo niższe. Bo zwykle Sputnik kontrybuował dodatnie wartości, jeśli chodzi o parametry, o których tutaj mówimy.

            Ten slajd pokazuje nam właściwie to samo, tylko tak jak to zwykliśmy robić, bardziej [NS – 00:04:59] zwizualizowane. Państwo widzą, że rzeczywiście te spadki są dość duże, jeżeli porównamy pierwszy kwartał do pierwszego kwartału 2019 roku. Ale myślę, że ważniejsze od tych rysunków i tych tabelek jest to, co za chwilę postaram się powiedzieć, czyli taką solidniejszą interpretację. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak zwykle pierwsze kwartały się kształtowały i Państwo mają tutaj w pierwszym akapicie dokładnie marże uzyskiwane w kolejnych latach. Więc jak widać, tylko 2019 rok był taki bardzo dobry. Należy się cieszyć z tego, że jest bardzo dobry rok, ale jak się później do niego porównujemy, to wychodzi, co wyszło. Natomiast jak Państwo widzą marże… My tu tylko wydobyliśmy marże, ale gdybyśmy to samo zrobili z innymi parametrami, też byłby taki sam skutek. Państwo widzą, że ten pierwszy kwartał, ja nie mówię, że on był bardzo dobry, ale on nie był aż tak zły jak wygląda w tej tabeli. Więc to jest jedna sprawa.

            Druga sprawa to także jest ta baza porównawcza. To jest główny powód tej źle wyglądającej tabelki. Druga sprawa to już powiedziałem, to jest to, że nie konsolidujemy wyniku Sputnika.

            A trzecia sprawa to jest taka, która nas jak gdyby troszkę niespodziewanie uderzyła. Musimy rozpoznawać zgodnie z MSSF-em 16, inaczej niż kiedyś to się robiło, takie rzeczy jak leasing, jak między innymi wynajem powierzchni biurowych. Ponieważ duża spółka, czyli spółka nadrzędna wynajmuje dużą powierzchnię i także Atende Software wynajmuje, to się okazało, że te dwie spółki ze względu na różnice kursowe trzeba było odnieść do wyniku pierwszego kwartału… Dokładnie tu jest napisane 950 tysięcy złotych, czyli prawie milion złotych z tego wyniku, który tam przed chwilą w tabelce pokazywaliśmy, wynik nie byłby obniżony. Więc widać, że dodatkowy jeszcze mamy taki element, który gdyby on nie zaistniał… Bo na przykład rok wcześniej nie było takich dużych skoków kursowych, w związku z tym ta sama procedura dała tylko 3 tysiące mniejszy wynik. A w tym roku 955 tysięcy mniejszy wynik. Więc widać, że zbieg okoliczności trochę nastąpił i dlatego rzeczywiście ta tabelka źle wygląda. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, jak jest naprawdę, dlatego tak długo o tym mówię.

            Tak naprawdę ja oczywiście zaraz powiem o tym, że trochę ten wynik mógłby być lepszy i jakie były prawdziwe przyczyny troszkę słabszego wyniku, ale te, o których teraz mówię, to są takie albo czysto rachunkowe jak z tym MSSF-em 16, lub to, że nie ma Sputnika, lub to, że mamy wysoką bazę w 2019 roku.

            Bo rzeczywiście, widzimy pewien spadek na naszej działalności operacyjnej. Głównie to jest spowodowane wiadomo czym. Tym, że są pewne ograniczenia związane z pandemią i na przykład takim przykładem bardzo dobrym jest to, że mimo tego, że pewne rzeczy powinny się zdarzyć i zakończyć w pierwszym kwartale, to ze względu na trudności z odbieraniem, z transportem, który troszkę się opóźnił, ale potem także nie wszyscy klienci są tacy gotowi do natychmiastowego odbioru na przykład, bo mają też swoje procedury związane z bezpieczeństwem, no to około 10 milionów złotych przychodu tylko w samej dużej spółce przeleciało na kwiecień. To natychmiast widać oczywiście w wyniku, niemniej jednak nie straciliśmy w tym przypadku tego przychodu. Został przesunięty.

            Natomiast w niektórych fragmentach naszej działalności to można powiedzieć, pewnie coś tam straciliśmy. Nawet nie pewnie, tylko na pewno. W szczególności widzimy dużą różnicę w sektorze publicznym, który jak gdyby zupełnie się zatrzymał. Zresztą ten wynik spadkowy to nie jest tylko sprawa koronawirusa. To jest także to, że już pod koniec poprzedniego roku widzieliśmy takie osłabienie koniunktury, jeśli chodzi o ten sektor w naszej działalności. To się oczywiście przeniosło na pierwszy kwartał, a w pierwszym kwartale się zwielokrotniło, bo te przetargi, które miały być rozstrzygnięte jeszcze w pierwszych miesiącach czy zaraz po rozpoczęciu roku, one tak się przesunęły albo zanikły, więc w związku z tym nie jest wcale ogłoszony. To już miało wbrew pozorom nawet w styczniu skutek związany z koronawirusem, dlatego że już było widać, że ten koronawirus gdzieś szaleje. Jeszcze nie w Polsce, bo wtedy jeszcze nie sądziliśmy, że nas dotknie, ale już tam gdzieś szalał, już były ograniczenia różnego typu i myślę, że zwykle tak jest, że ten pierwszy kwartał jest słabszy i mniej zamówień dostajemy, ale tym razem było dużo więcej negatywnych przesunięć lub odwołanych przetargów, co spowodowało, że jak myśmy to policzyli, że w spółce nadrzędnej, czyli w Atende SA, to jest 13,6 miliona złotych w pierwszym kwartale mniej przychodów z rynku publicznego niż na przykład rok wcześniej. No tak wyszło. Zresztą myślę, że ten rynek publiczny jest jedynym, który naprawdę tak zadołował w sposób istotny.

            Za chwilę pokażę dalej, a też chcę powiedzieć, że były też prawdziwe przyczyny lekko słabszych wyników, no ale to wszystko, o czym tu mówię, to nie jest tak, że wynik spadł o 40 procent. To głównie dlatego, że było porównanie z bardzo dobrym wynikiem w tamtym roku. Natomiast ten paroprocentowy spadek na pewno nastąpił. Gdyby nie ten koronawirus, to pewnie byśmy mieli ten pierwszy kwartał o te 10, może 15 procent lepszy niż to, co nam się udało uzyskać.

            Więc tutaj właśnie mamy ten rysunek, który zwykle pokazujemy, i to jest ta nasza sprzedaż zgodna z sektorami. Tu widać jak na dłoni, co się stało. Jakbyśmy zaczęli od dołu, to mamy jak zwykle telekomunikację i media i tutaj mamy także spadek. Ale ten spadek to też mogę od razu powiedzieć, że w tych 10 milionach straconych przychodów to jest 6 milionów właśnie w segmencie telekomunikacji i mediów. Czyli gdyby nie nastąpiło przesunięcie na kwiecień, to byśmy mieli praktycznie lepszy wynik niż w tamtym roku. Więc tutaj ja bym powiedział, nie ma żadnej zmiany. Wszystko się dzieje tak, jak żeśmy się spodziewali i w to wierzymy, że nasz najsilniejszy sektor będzie nadal przynosił największe przychody i marże, i tak to się zapowiada.

            Jeśli chodzi o przemysł, handel, usługi i także finanse, trochę też mamy spadku, ale to też nie są drastyczne spadki. Tak naprawdę to co spowodowało właśnie taki tabelkowy spadek, 40 procent na przykład, to jest to, że sektor finansowy bardzo nam się zminimalizował, ze względu na to, co już powiedziałem. Zresztą strategia naszej firmy, jakbyście Państwo przeczytali, idzie w kierunku tego, żeby jak najmniej być uzależnionym od tego sektora publicznego. Oczywiście my nie wychodzimy z tego sektora, ale koncentrujemy się na tych przetargach, które są bardzo techniczne i tak w pewnym sensie nam pasują. Nie będziemy walczyć o wszystko, co się rusza na tym rynku, bo on jest bardzo wrażliwy na koniunkturę. Potem wychodzą takie dziwne rzeczy jak na tym obrazku.

            Tutaj mamy porównanie naszych segmentów sprzedaży, czyli tego, co się działo w spółce Atende SA i w sumie spółek, oczywiście z pominięciem Sputnik Software. Państwo widzą, że jeśli chodzi o dużą spółkę, to w zasadzie mamy ten spadek marży, który spowodował także spadek ebitdy, ale także jak Państwo widzieli na poprzednich tabelkach, przeniosło się to także na zysk netto. Na zysk brutto, netto… Między innymi dlatego, że bardzo wzrosły nam te straty właściwie, związane z kosztami finansowymi. Ale tu już nie chcę nic komentować, bo to już właśnie skomentowałem poprzednio.

            Natomiast jeśli chodzi o tę drugą część, mianowicie związaną ze spółkami, to też widać spadek marży, ale trzeba pamiętać, że Sputnik Software w 2019 roku przyniósł chyba 3,6 miliona marży. Więc jakbyśmy albo odjęli Q1 2019 roku, te 3,6, albo teraz dodali te 3,6, to by wyszło nam coś takiego, że jednak marża w spółkach wzrosła. Tylko że wygląda to źle, bo jest 21 procent na minusie, ale tak naprawdę to marża, jeżeli już odejmiemy Sputnik Software, to nam naprawdę wzrosła. Tylko że wyniki spółek nie były zachwycające. Ale nawet przy tych mało zachwycających wynikach to także można powiedzieć, że spółki sobie zupełnie dobrze radzą także w epoce koronawirusa i de facto marża w pierwszym kwartale wzrosła, no ale w tabelce wyszło jak wyszło. Skoro porównujemy zawsze tak, że kwartał do kwartału, to nie chcieliśmy teraz zmieniać metody, żeby wyszło lepiej, natomiast trzeba to dobrze wytłumaczyć.

            Tutaj mamy rysunek, który już musiał trochę ulec zmianie, dlatego że to są nasze marże abonamentowe, dlatego że już nie mamy Sputnik Software i tutaj zostało to tak zwizualizowane, żebyście Państwo widzieli, jaki był wkład do tej marży Sputnik Software. Więc w tym kwartale mamy lekki spadek do czwartego kwartału tamtego roku, no ale czasami tak bywa. Mam nadzieję, że za chwilę to pójdzie do góry. Natomiast jakbyśmy rok do roku brali tę część abonamentową, to tam jest 18-procentowy wzrost, co uważam, że jest zupełnie przyzwoite. Więc jeśli chodzi o abonament, to po wyjęciu z tej statystyki Sputnik Software mamy 18-procentowy wzrost. Zupełnie przyzwoity wynik. Tu na tym wyniku nam najbardziej zależy.

No i tutaj mamy coś takiego, mianowicie główne dokonania spółek. Pozwoliliśmy sobie na tym pierwszym slajdzie przedstawić także Atende, spółkę nadrzędną, ale nie chciałbym, żeby ten slajd był odebrany jako taki, że to Atende naraz przestawiło się kompletnie na blockchain. Tak nie jest. Natomiast postanowiliśmy o tym tutaj powiedzieć, ponieważ jest to jedna z tych bardzo innowacyjnych rzeczy, które robimy. Robimy kilka rzeczy bardzo innowacyjnych w spółce, ale chyba blockchain się nadaje najbardziej na pokazanie. Mianowicie my mamy niewątpliwy sukces. Może nie finansowy, bo to nie o to chodzi w tym momencie, tylko zajęcie rynku. Mamy, o ile dobrze wiem, piętnaście nowych umów podpisanych z bankami. Głównie z bankami spółdzielczymi, ale mamy także umowę podpisaną z pierwszym ubezpieczycielem. Wiele umów jest w trakcie negocjowania. No i mamy technologię, która się bardzo łatwo wdraża i nie jest to sam blockchain. Bo ludzie mówią blockchain, blockchain [NS – 00:18:27], ale generalnie rzecz biorąc ten blockchain sam w sobie jest fajnym sposobem szyfrowania i zapisywania. Ale jeżeli się nie obuduje tego jakąś aplikacją, która jest naprawdę użyteczna dla klienta, to nie ma aż takiej siły sprzedażowej i nie jest aż tak dobrym produktem. Nam się to udało obudować i dlatego pierwszy z naszych banków, bo okazuje się, że reszta z tych banków też jeżeli według ich wyboru tą drogą pójdą, to jesteśmy w stanie bardzo szybko to zrobić, to jesteśmy w stanie w zasadzie teraz, korzystając z tej technologii, zrobić naprawdę bank bezpapierowy. Już nie tylko, że bezokienkowy, ale bezpapierowy. Wszystkie umowy, te publiczne informacje – wszystko idzie przez blockchain, jest wiarygodnie zapisywane, są metody na to, żeby nawet składany podpis poprzez kuriera był tak robiony, żeby nie był zaprzeczalny i tak dalej. Więc my to wszystko żeśmy – we współpracy oczywiście, bo trzeba słuchać, co chce klient, czego naprawdę wymaga – żeśmy zrobili i rzeczywiście mamy. Bo w Polsce nie wiem, czy ktoś jeszcze coś takiego zrobił. O ile dobrze wiem, to nikt nie zrobił jeszcze, aż tak daleko się nie posunął jeszcze nikt, jeżeli chodzi o uruchamiane banki. To jest nie tak duży bank, ale też nie taki mały, który właśnie jest pierwszym bankiem, który wdrożył ten system. Mamy nadzieję, że kolejne banki też będą go wdrażać. To, o czym tu nie napisaliśmy, to także mamy podpisaną nową umowę z Instytutem Logistyki, więc także wchodzimy w logistykę i parę innych dziedzin. Mam nadzieję, że blockchain będzie za jakiś czas, tak że warto będzie o nim mówić jako o źródle przychodów i zysków. A na razie to troszkę jako ciekawostka.

            Ponieważ mówiąc o spółkach, mówimy głównie właśnie o takich innowacjach, ponieważ te nasze spółki, poza oczywiście tymi dużymi, które przynoszą zdecydowanie dobre zyski, to są jednak w takiej fazie budowy swoich produktów albo wyjścia z tymi produktami w świat, to także doszliśmy do wniosku, że właśnie o tym blockchainie powiemy. Ale nie jest to jedyna innowacja, jaką robimy w Atende.

            Tutaj mamy troszkę na temat Atende Software i Phoenix Systems. Są to spółki powiązane. Znaczy nie formalnie, ale oczywiście podobnymi rzeczami się zajmują. I może warto powiedzieć, że jeśli chodzi o multimedia, to Atende Software ma wbrew temu, co się zwykle mówi, że ta pandemia ogranicza przychody, spowalnia, no to Atende Software w zakresie multimediów tego nie czuje. To znaczy w niektórych fragmentach swoich usług tak. Na przykład nie są robione wielkie imprezy. Nie ma takich dużych imprez, stadionowych czy jakichś innych, które też czasami obsługiwało Atende Software. Więc tutaj jest spadek, więc na razie to jest i trzeba to zrozumieć.

            Natomiast jeśli chodzi o to, co się nazywa OTT, czyli wszelkiego typu odbieranie telewizji i takiej online’owej, i wideo na żądanie, w szczególności za pomocą takich narzędzi jak Player dla TVN-u, to jest to duży wzrost. Jak Państwo widzą, jest wzrost o ponad 70 procent kwartał do kwartału, jeśli chodzi o ruch i o duży przyrost także klientów dla naszych klientów, co bardzo cieszy. Tak że tutaj mamy taki trend jak gdyby odwrócony w stosunku do tego, co na rynku się dzieje. Ale także energetyka. I tutaj obiecałem, że powiem też słowo, bo ja mówię już od jakiegoś czasu, że [NS – 00:22:29] zacząć iść do przodu. Trochę tam coś ruszyło. Mianowicie w tej części energetycznej Atende Software podpisało dwie umowy, które oczywiście musiały być poprzedzone przetargami, które się toczyły od połowy tamtego roku, ale w końcu się zamknęły i zostały te umowy podpisane. To jest podtrzymanie i prowadzenie pewnego rozwoju, jeśli chodzi o system dla Energi Operator i także oczywiście jest normalne utrzymanie tego systemu, które zawsze miało miejsce. I to cieszy. Jak Państwo widzą, już te pieniądze, te kontrakty są tak duże, że Atende Software nie będzie na pewno w tym roku dokładać do tego sektora, a niestety w zeszłych latach Atende Software finansowało utrzymanie się w energetyce i wszystkie prace albo z pieniędzy jakichś pomocowych za pomocą projektów badawczo-rozwojowych, albo rzeczywiście tym, że ta część multimedialna zarabiała na część energetyczną. Zawsze były jakieś niewielkie miliony, ale straty, jeśli chodzi o ten sektor. W tym roku na pewno się odmieni, chyba że będzie taka decyzja, żebyśmy dali jakieś większe pieniądze na jakiś bardzo zaawansowany rozwój, ale to nie powinno przynieść także straty, tylko nie ma takich planów. Więc Atende Software wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o ten rok.

            Phoenix Systems – tutaj też coś się w końcu ruszyło. Phoenix Systems projektuje i wytwarza software dla liczników różnego typu, między innymi liczników gazowych (o tych licznikach rozmawialiśmy) i pierwszy przetarg na liczniki gazowe został rozstrzygnięty. Apator Metrix wygrał ten licznik. Niestety to nie są duże liczby tych liczników. Spodziewaliśmy się, że będą dużo większe. A myślę, że to jest pierwsza partia, bardzo innowacyjne, nowoczesne liczniki, które być może zamawiający chce najpierw przetestować na mniejszej próbce. W każdym razie mamy już pierwszy sukces i myślę, że za tym pójdą następne. A także się dobrze rozwija wspólne projektowanie i praca nad licznikiem elektrycznym razem z Apatorem.

            Ta współpraca z Apatorem jest bardzo fajną rzeczą. Jednocześnie nie zaniedbuje Phoenix Systems współpracy ze swoimi dawnymi klientami, ale ja wiele razy o tym mówiłem, więc tam się nic takiego bardzo nie dzieje, ani na złe, ani na dobre. Po prostu trwa normalna współpraca. I tyle na temat Atende Software i Phoenix Systems.

            Jeśli chodzi o inne spółki, to jakoś nie będę o tym tak dokładniej mówił, bo tak naprawdę jest normalna praca. Wyniki nie były nadzwyczajne, ale też żadna z tych spółek nie miała jakichś bardzo dużych strat.

            Atende Medica zrealizowała kolejne szpitale. Są problemy czasami w Atende Medica związane z tym, że jeszcze trudniej jest dokonywać odbiorów ze względu właśnie na koronawirusa. Bo to jednak ktoś musi fizycznie posprawdzać, zrobić i czasami te terminy są przesuwane, i to powoduje, że na przykład bez odebranego protokołu nie można wystawić faktury, i się coś tam przesuwa. Ale generalnie Atende Medica sobie radzi. I oczywiście też nie ma co ukrywać, niektóre przetargi też troszkę się poprzesuwały. Ale wygląda to zupełnie nieźle, jeśli chodzi o ten rok. Byłoby dziwne, gdyby służba zdrowia nie inwestowała w swoje systemy informatyczne wobec tego, co się dzieje. Musi inwestować. Musi widzieć, co się w jakim szpitalu dzieje. Więc ja tutaj mam nadzieję, że Atende Medica sobie spokojnie poradzi w tym roku.

            Inne spółki – OmniChip, Trust IT, Codeshine – po prostu działają, robią to co zwykle i w zasadzie nie ma tam jakichś wyjątkowych produktów ani wyjątkowych sukcesów w pierwszym kwartale. Może pojawią się jakieś w następnych kwartałach.

            Warto wspomnieć, że A2 Customer Care, czyli A2 CC, jak my to skrótowo często nazywamy, miał bardzo dobry wynik, bo 700 tysięcy netto, jak Państwo widzą. Jak na pierwszy kwartał, niewielka spółka to zupełnie przyzwoity wynik. To co oni robią, jest tak potrzebne, że nawet w takich trochę dziwnych czasach klienci, którzy potrzebują tych systemów, są w stanie zarówno odebrać ten produkt, który się im dowiezie, jak i potem na czas się rozliczyć. Tak że A2 CC zaczyna być takim liderem, jeżeli chodzi o umiejętność zarabiania pieniędzy. Ale także bardzo dużo umieją, więc to nie bierze się znikąd.

            Tutaj mamy taki rysunek, który pokazuje, jak to wyglądało. Zawsze mi się jakoś mina polepsza, jak na to patrzę, chociaż wolałbym, żeby ten ostatni słupek był wyższy. I tak między nami mówiąc, właściwie to by było nas na to stać. No bo jednak ponieważ sprzedaliśmy swoje udziały w Sputnik Software, to sytuacja na koniec marca była bardzo dobra, bo mamy ponad 25 milionów gotówki na koncie, więc jak widać i stać nas na to, żeby kupować pewne rzeczy, i stać nas na to, żeby być może wypłacić nawet trochę większą dywidendę. Ale jest jednak duża niepewność, pewnie się Państwo ze mną zgodzicie, więc doszliśmy do wniosku, że postępujemy według naszej zasady, żeby było wystarczająco dobrze. Zdaje nam się, że jest wystarczająco dobrze, jeżeli nie jest to mniejsza dywidenda – proponowana oczywiście, bo to walne zadecyduje – niż w poprzednim roku i ta dywidenda będzie, jak Państwo widzą, na tym samym poziomie 22 groszy, jeżeli walne zdecyduje. Natomiast nie jest to tak, że my wydaliśmy wszystkie pieniądze i teraz będziemy się trzęśli ze strachu, ponieważ mamy pewien zapas na to, że gdyby się coś dziwnego działo w drugiej połowie roku, na przykład jakieś zdecydowane ograniczenie zamówień, to pewnie spokojnie jesteśmy w stanie to przeżyć. Spółka jest w dobrej sytuacji, szanuje swoich akcjonariuszy, wypłaca dywidendę – to chyba jest najważniejsze.

            I to chyba byłoby wszystko, co chciałem powiedzieć, tak że dziękuję bardzo za uwagę. Będziemy słuchać pytań.

 

Zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi z tego spotkania prezentujemy w oddzielnym tekście, dostępnym dla abonentów BR Premium.