Zarząd KPL (KINOPOL) rekomenduje przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał zapasowy.

"Priorytetem zarządu jest utrzymanie bezpieczeństwa i płynności finansowej spółki. Powyższa decyzja wynika z wyjątkowych okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W opinii zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego wniosku, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie stopnia, w jakim pandemia wpłynie na sytuację finansową Kino Polska TV" - czytamy w komunikacie

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to pierwszy raz kiedy spółka nie wypłaci dywidendy. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły