Zarząd CDR (CDPROJEKT) zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2019 r. i przekazanie w całości zysku netto w wysokości 172 825 677,97 zł na kapitał zapasowy spółki.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda w kwocie 1,05 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły