IDA (IDEABANK) zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing porozumienie dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 65% akcji Idea Money.

Idea Bank spodziewa się, że pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej sprzedaży wyniosą łącznie do 300 mln PLN. Operacje będą dotyczyć utraty kontroli nad IM, a także rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od spółki.

„Planowane zawarcie Umowy Sprzedaży jest elementem prowadzonego procesu głębokiej restrukturyzacji IM (…). W wyniku Umowy Sprzedaży rozpocznie się proces wdrażania nowej strategii biznesowej w IM, polegającej m.in. na restrukturyzacji kosztowej oraz rozszerzeniu modelu działania IM poprzez oparcie przychodów IM o nową linię biznesową w postaci świadczenia usług finansowania wierzytelności leasingowych pochodzących od IGL” – czytamy w komunikacie