Zarząd Ten Square Games podał wysokość szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez TEN (TSGAMES) w drugim kwartale 2020 r. Sprzedaż w tym okresie miała wynieść 169,5 mln zł w porównaniu do 94,9 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie).

"W szacunkowej kwocie przychodów 157,2 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 93% skonsolidowanych przychodów" - dodano w komunikacie