Krzysztof Kwiatek, prezes CRJ (CREEPYJAR) oraz Krzysztof Sałek i Tomasz Soból, członkowie zarządu spółki poinformowali o zamiarze sprzedaży części posiadanych akcji spółki w ABB. W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu akcjonariusze planują sprzedać łącznie 30 000 akcji Creepy Jar stanowiących 4,42% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym spółki.

„Przewiduje się, że procedura ABB zostanie zakończona w dniu 7 lipca 2020 r. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu” – czytamy w komunikacie

Każdy z akcjonariuszy zamierza sprzedaż 10 tys. akcji spółki.