Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów PSW (PGSSOFT) w II kwartale 2020 r. wyniosła ok. 30 615 tys. zł. To o 15,1% mniej wobec analogicznego okresu w ubiegłym roku i -22,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r.

W komunikacie dodano także, że na zysk za II kwartał 2020 r. dodatni wpływ w wysokości około 1,6 mln zł będzie miała wycena zabezpieczeń walutowych. 

Komentarz zarządu dotyczący sytuacji spółki w II kwartale oraz perspektywach na kolejne miesiące:

„(…) W raporcie za I kwartał 2020 Spółka przewidywała obniżenie przychodów w wyniku zatrzymania lub zmniejszenia części projektów. Spodziewana skala miała wynosić 25-30%. Rzeczywiście tak się stało. Przychody za czerwiec wyniosły około 27% mniej niż średnia przychodów miesięcznych w I kwartale 2020. Z uwagi na kończące się kolejne projekty oraz urlopy okres od czerwca do września prawdopodobnie będzie dla Spółki najtrudniejszy. Spółka pozyskuje co prawda nowych klientów, lecz związanego z tym istotnego wzrostu przychodów można spodziewać się dopiero jesienią. Oznacza to, że Spółka przez kilka miesięcy będzie notowała stratę ze sprzedaży. Wynik operacyjny i netto może być lepszy ze względu na likwidacje odpisów, przychody z różnic kursowych i wycenę zabezpieczeń.

Spółka po przyzwoitych wynikach za marzec i kwiecień zrezygnowała z pierwotnie ogłoszonego ograniczania wynagrodzeń pracownikom. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi wynagrodzenia pracowników oraz płatności dla podwykonawców nigdy nie zostały ograniczone. Uważamy, że założenie, iż w czasach kryzysu firma może mieć wynik w okolicach progu rentowności jest dobre i nie widzimy w tej chwili potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań. Wielkość Emitenta liczona liczbą pracowników i współpracowników zmniejsza się naturalnie więc baza kosztowa także będzie się obniżała. Proces ten potrwa jeszcze 1-2 miesiące. Obecnie skład osobowy Emitenta jest o około 10% mniejszy niż w szczycie jesienią 2019 roku. Cała załoga to obecnie około 600 osób.

Dobra wiadomością jest fakt, że praktycznie nie ma problemów z płatnościami. Nie tylko nie są zawiązywane nowe odpisy, ale spora część z tych utworzonych w marcu już została zlikwidowana. Sytuacja gotówkowa Emitenta jest bardzo dobra.

Obecnie prowadzonych jest wiele prorozwojowych działań takich jak: wspólne projekty typu “proof-of-concept” z klientami, szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe, próbne projekty dla istniejących jak i nowych klientów. Działania te powinny przynieść wyraźny skutek w postaci nowych projektów i zwiększonych przychodów, gdy sytuacja rynkowa się ustabilizuje”