Zarząd BIK nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Kluczowy wpływ na decyzję Zarządu ma pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy i możliwy długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości" - podano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 2 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły