W czerwcu 2020 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 11,2% wyższe r/r i wyniosły 789,2 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 553,1 mln zł łącznych przychodów (+5,4% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 378,3 mln zł (+3,5% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały w czerwcu 2020 r. sprzedaż na poziomie 366 mln zł (+22,6% r/r). 129,8 mln zł stanowiły wyłączenia konsolidacyjne.

Narastająco, od początku roku CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 4,03 mld zł, o -3,5% mniejszą niż rok wcześniej. O -7,3% r/r, do 2,89 mld zł spadła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 6,8% r/r do 1,83 mld zł wzrosły przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. równa 1,95 mld zł (-11% r/r).