Krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów blisko podpisania kolejnego kontraktu z Gaz-Systemem. Oferta katowickiej spółki o równowartości ok. 88,6 mln zł (brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D. W ubiegłym tygodniu FERRUM poinformowało o zawarciu umowy o wartości blisko 98 mln zł brutto w ramach budowy gazociągu Baltic Pipe Lot C.

FER (FERRUM) złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT D (postępowanie wykonawcze nr 11)” w ramach umowy ramowej zawartej z Gaz- System S.A. Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie styczeń – lipiec 2021.

- Wybór oferty FERRUM jest potwierdzeniem naszej silnej pozycji rynkowej. To również dowód, że dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów oraz nowoczesnej, unikatowej linii produkcyjnej jesteśmy w stanie skutecznie konkurować w projektach strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu FERRUM S.A. zawarła umowę częściową z Gaz-Systemem, o równowartości blisko 98 mln zł brutto, na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C - wskazuje Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Projekt Baltic Pipe to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju. Polega na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej. Gazociągi i infrastruktura towarzysząca dla wszystkich etapów Baltic Pipe, ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji jest realizowana na podstawie tzw. „specustawy gazowej”.

Katowicka spółka kontynuuje dobrą passę. W czerwcu 2020 roku oferta konsorcjum Grupy FERRUM (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN, dotyczącym budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto). Również w czerwcu spółka podpisała dwie umowy z Izostalem na dostawę rur stalowych o wartości 11,9 mln EUR netto (ok. 52,9 mln zł netto).

W I kw. 2020 r. Grupa Kapitałowa FERRUM wypracowała 141,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (+32% r/r), skonsolidowana EBITDA zwiększyła się o 37% do kwoty 5,4 mln zł, a skonsolidowany EBIT wzrósł o 340% do kwoty 1,8 mln zł.