Według wstępnych danych za pierwszą połowę 2020 r., LWB (BOGDANKA) wypracowała w tym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 849 011 tys. zł i 221.108 tys. zł EBITDA. Spółka szacuje, że zysk netto w zakończonym półroczu wyniósł 36.669 tys. zł, natomiast zysk operacyjny 49.900 tys. zł.

„Wpływ na niższe wyniki operacyjne Spółki w 1H 2020 miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim – ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych” – czytamy w komunikacie

Dodano, że produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 3.697 tys. ton (wobec 4.825 tys. ton w 1H 2019) , a sprzedaż 3.522 tys. ton (4.770 tys. ton w 1H 2019). Zarząd przewiduje, że w całym roku 2020 produkcja węgla handlowego wyniesie ok. 8,2 mln ton.