Zarząd Grupy Kęty rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 294 838 892,81 zł. Z tej kwoty 205 005 839,37 zł ma pochodzić z zysku wypracowanego w 2019 r., a pozostałe 89 833 053,44 zł z kapitału zapasowego spółki. 

"(...) we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 r. jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 21 września 2020 roku (...) " - czytamy w komunikacie

Zgodnie z rekomendacją, dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Dnia 6 października 2020 r. do akcjonariuszy trafi 10,14 zł na akcję, a 4 listopada 2020 r. kolejne 20,59 zł na akcję.

Łącznie daje to dywidendę równą 30,73 zł, najwyższą w historii spółki. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KTY (KETY) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 6,7%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Grupy Kęty trafiła dywidenda równa 24 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły