FMF (FAMUR) poinformowały o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji PTH (PRIMETECH). Wzywający planuje skupić 4 178 208 akcji spółki stanowiących 26,77% jej kapitału. Proponowana cena to 1,45 zł za akcję. 

W wyniku wezwania Famur zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Primetech. Obecnie spółka kontroluje 11 431 625 akcji, stanowiących 73,23% udziału w kapitale.

"Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągniecia tego celu po przeprowadzeniu Wezwania" – czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 11 sierpnia i potrwają do 9 września 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 14 września 2020 r.