Skonsolidowane przychody ze sprzedaży KTY (KETY) w II kwartale 2020 roku sięgnęły 892,8 mln zł wobec 835,4 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł wzrósł  ze 101,6 mln zł w 2019 roku do 151,5 mln zł w roku 2020. Skonsolidowany zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wzrósł r/r o  59,6% i wyniósł 121,0 mln zł

Przychody w pierwszym półroczu wzrosły do 1,72 mld zł (wzrost o 6,6%), co stanowi  równowartość 51,8 proc. całorocznej prognozy grupy (3,3 mld zł). Spółka wypracowała 204,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 53%), co stanowi ok. 69 proc. prognozy grupy na 2020 rok (294 mln zł). Zarząd podtrzymuje prognozy finansowe na 2020 rok.