Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Prognoza wyników Asbis na 2020 rok

Udostępnij

Rada Dyrektorów ASB (ASBIS) ogłosiła prognozę wyników finansowych spółki na 2020 rok:

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,0 mld USD a 2,2 mld USD,
  • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 18,0 mln USD a 20,0 mln USD

„Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back”

– czytamy w komunikacie

Spółka sporządziła prognozę biorąc po uwagę następujące założenia:

  • Nie wystąpi druga fala pandemii i kolejne blokady które mogą doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
  • Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do 2019 roku,
  • Nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
  • Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
  • Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty Apple,
  • Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2019 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
  • Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
  • Na rynkach, na któych działa spółka, segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% 

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2020 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, spółka dokona korekty niniejszej prognozy publikując raport bieżący.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+