MaForm Holding poinformowała o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji FTE (FORTE). Wzywający planuje skupić do 8 030 418 akcji spółki stanowiących 33,6% jej kapitału. Proponowana cena to 27,2 zł za akcję. 

Spółka nabywająca, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fabryki Mebli Forte.

„Łącznie z 7.763.889 akcjami w kapitale zakładowym Spółki, dotychczas posiadanymi bezpośrednio przez Wzywającego, odpowiadającymi po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 32,44% ogólnej liczbie głosów, oraz w wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, tj. 15.794.307 w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 15.794.307 głosów w Spółce oraz stanowiących nie więcej niż 66% kapitału zakładowego Spółki” – czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 24 września i potrwają do 7 października 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 9 października 2020 r.