ITL (INTELIWIS), warszawska spółka specjalizująca się w projektowaniu oraz dystrybucji wysoko funkcjonujących voicebotów oraz czatbotów, uruchamia program, w ramach którego partnerzy firmy będą mogli uczestniczyć w rewolucji AI.

InteliWISE uruchamia program partnerski, w ramach którego umożliwi zarabianie na rosnącym znaczeniu AI dla biznesu. Program skierowany jest do profesjonalistów z branży, takich jak firmy integratorskie, agencje interaktywne, dostawcy platform IT, a nawet do ekspertów w zakresie budowania sklepów on-line czy aplikacji mobilnych. W ramach Programu, InteliWISE udostępni kompletne narzędzia, zarówno do budowania rozwiązań takich jak Voicebot czy Chatbot, jak i ich dostarczania w modelu chmurowym. Narzędzia dostępne za pośrednictwem Platformy są wynikiem kilkuletnich prac B+R i rozwoju projektów opracowanych przez interdyscyplinarny zespół InteliWISE. Firmy będące Partnerami zyskają możliwość monetyzacji usług, zarówno na etapie uruchomienia jak i świadczenia usługi. Są to m.in. przychody z opłat z analiz przedwdrożeniowych, wdrożeń, kastomizacji czy integracji, a także abonamentów.  

– W wielu branżach, Sztuczna Inteligencja, nowe technologie inteligentne postrzegane są jako źródło zagrożeń, takich jak potencjalna redukcja miejsc pracy, zmiany dotychczasowych procesów biznesowych czy nieprzewidywalne transformacje rynku. InteliWISE postrzega to jednak jako szansę dla wielu profesjonalistów aktywnych na rynku, którzy mogą wykorzystać globalny trend. Brak im jednak know-how albo narzędzi potrzebnych do rozwijania i dostarczania klientom rozwiązań opartych o AI. – mówi Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE.

Program InteliWISE jest odpowiedzią na potrzeby rynku występujące w sektorze usługowym. Z raportu „2018 Future of Jobs” autorstwa World Economic Forum wynika, że połowa wszystkich firm na globalnym rynku przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin dzięki automatyzacji przed 2022 rokiem. W dyskursie branży często pomijany jest jednak fakt, że dwie trzecie przedsiębiorców planuje przekwalifikować swoich pracowników zatrudnionych na likwidowanych stanowiskach. 

– Uważamy, że rewolucja nowych technologii AI powinna mieć więcej beneficjentów. Nie ma powodów, żeby była kojarzona ze strachem przed zwolnieniami albo nagłymi zmianami w praktykach biznesowych. Dla wielu profesjonalistów jest ona okazją do zmiany, ale na lepsze. Rozwój AI przyczynia się przecież także do doskonalenia modeli biznesowych oraz do kształtowania się nowych specjalizacji i zawodów. Zawody takie, jak data scientist czy nawet szeroko pojęty programista, przestały być niszowe i stały się świetnie opłacanymi profesjami właśnie dzięki dynamicznemu rozwojowi szczególnie ważnych dziedzin rynku. Jako jedna z najmocniej zakorzenionych w tej branży firm w Polsce chcemy sprawić, żeby wykorzystywano pełen potencjał rozwiązań i rozumiano ich rolę w rozwoju rynku. Stąd nasza decyzja, żeby udostępnić partnerom Platformę z narzędziami oraz know-how – dodaje Strzałkowski.

Według analityków z Market Research Engine, tempo wzrostu globalnego rynku rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji będzie wynosić w najbliższych latach 37 proc. rocznie, a w 2024 roku łączna wartość tego rynku przekroczy 191 mld dol.