Grupa Kapitałowa DTR (DIGITREE) w I półroczu 2020 roku zmniejszyła stratę netto osiągniętą w analogicznym okresie 2019 roku do niecałych 17 tys. zł (+0,7 mln zł r/r). Wypracowana przez Grupę EBITDA była znacznie wyższa od ubiegłorocznej i uplasowała się na poziomie 2,6 mln zł (+ 1 mln zł tj. +65% r/r). Jednocześnie skonsolidowane przychody spadły o 12% i wyniosły 25,3 mln zł.

Poprawa wyników finansowych pierwszego półrocza 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto, była efektem oszczędności kosztowych i kontynuacji zmian wprowadzonych w ramach spółek należących do Grupy Kapitałowej Digitree Group, zwłaszcza w zakresie prowadzenia projektów oraz obsługi klienta. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 3,5 mln zł, tj. do poziomu 25,3 mln z uwagi na słabsze wyniki niektórych segmentów operacyjnych Grupy, związanych z prowadzeniem kampanii marketingowych w internecie oraz przetwarzaniem danych i generowaniem leadów.

Tabela 1. Skonsolidowane wybrane wyniki GK Digitree Group

Wybrane dane finansowe

1H2020

1H2019

zmiana 1H2020/1H2019

Przychody

25 301 437

28 758 397

- 3 456 960 (-12%)

Zysk netto

-16 831

-764 172

+ 747 341

EBITDA

2 619 621

1 583 779

+1 035 842 (+65,4%)

 

Tabela 2. Wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych GK Digitree Group przed wyłączeniami konsolidacyjnymi

Wybrane dane finansowe

Okres

Digitree Group

INIS, JU:, Salelifter, VideoTarget

Sales Intelligence, Adepto*, Cashback Services

Fast White Cat

Przychody

1H2020

5 233 833

14 777 501

5 443 132

6 552 748

1H2019

4 757 495

20 186 660

6 233 916

5 617 835

Zysk netto

1H2020

723 753

534 863

175 476

4 058

1H2019

3 431 283

-116 572

201 196

52 146

* spółka Adepto wliczona tylko w 2019 r.
 
Przychody segmentu związanego z zaawansowanymi narzędziami do masowych wysyłek informacji reklamowych tj. Digitree Group oraz segmentu obejmującego tworzenie platform sprzedażowych tj. Fast White Cat wzrosły r/r odpowiednio o 10% i 17%. Zauważalna poprawa w zakresie poziomu osiągniętych przychodów przez spółkę Fast White Cat S.A. była możliwa z uwagi na wzmożone zainteresowanie firm usługami z zakresu obsługi platform e-commerce i przenoszenie wielu biznesów do sieci. Podobna tendencja widoczna jest w przypadku Digitree Group S.A., która również wspiera ten segment biznesowy i pomaga firmom w skutecznej komunikacji online. Ponadto, usługi świadczone w ramach tego segmentu (e-mail marketing i marketing automation) są na stabilnym poziomie i, zwłaszcza obecnie, cieszą się zaufaniem klientów. Autorski system SARE doceniany jest w dużej mierze przez wieloletnich i wymagających klientów wdrożeniowych z uwagi na zaawansowane funkcjonalności i możliwości oprogramowania. COVID-19 przyspieszył digitalizację biznesów i życia codziennego, dlatego możliwość spersonalizowanego i efektywnego komunikowania się z odpowiednimi grupami odbiorców oraz budowanie w ten sposób relacji z klientami cieszyły się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem.

Natomiast przychody segmentów świadczących usługi w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych w internecie (tj. INIS, JU:, Salelifter, VideoTarget) oraz przetwarzania danych i generowania leadów (Sales Intelligence, Adepto, Cashback Services) spadły odpowiednio o 27% i 13% r/r.  Spadki te spowodowane były zaprzestaniem obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. (w 3Q2019 r. sprzedano 60% udziałów spółki), słabszymi wynikami sprzedaży w styczniu oraz wprowadzeniem przez część klientów ograniczeń w działaniach marketingowych w związku z pandemią COVID-19.

- Pierwsze półrocze 2020 r., pomimo trudnej sytuacji ogólnej związanej z COVID-19, było dla naszej Grupy dosyć udane, zarówno z poziomu poprawy wyników finansowych rok do roku, jak również realizacji strategii rozwoju Grupy. Epidemia przełożyła się na wzrost zainteresowania wdrożeniami e-commerce, a częścią naszej Grupy jest Fast White Cat – podmiot wdrażający zaawansowane platformy e-commerce na Magento w całej Europie Środkowej. Tego rodzaju projekty mają długofalowy charakter, stąd też ich wyniki będą zauważalne w drugiej połowie roku. Jako Grupa, wykorzystując nasze szerokie kompetencje, oferujemy rozwiązania pokrywające wiele kanałów pozyskania ruchu, co w dobie ogólnego wzrostu e-commerce jako kanału sprzedaży, spotyka się z rosnącym zainteresowaniem klientów, szukających rozwiązań kompleksowych. Wszystko to pozytywnie wpływa na strukturę naszego biznesu. Z drugiej zaś strony w pierwszym półroczu ograniczeniu bądź przesunięciu w czasie uległy kampanie stricte reklamowe realizowane na zlecenie domów mediowych – ten element oczywiście wpłynął negatywnie na nasze wyniki, niwelując część wzrostu segmentu e-commerce. – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Zgodnie z raportem przeprowadzonym w połowie kwietnia br. przez IAB Polska nt. konsekwencji koronawirusa dla branży komunikacji reklamowej online, aż 87% firm odczuwa destrukcyjne skutki pandemii, a 4 na 5 firm odnotowało zmniejszenie osiąganych przychodów. Firmy zmniejszyły również ogólne wydatki na reklamę i inwestują jedynie w formy promocji przekładające się na największe korzyści biznesowe. Powyższe wpłynęło na poziom przychodów Grupy i jednocześnie zmobilizowało spółki należące do Digitree Group aby wykorzystać sytuację spowodowaną przez COVID-19 do stworzenia nowych projektów i rozwiązań przystosowanych do aktualnych potrzeb klientów.

Fast White Cat S.A. tworzy więc w pełni funkcjonalne sklepy internetowe jedynie w 5 dni, przekonując kolejne firmy i branże do przenoszenia swoich biznesów, bądź ich części, do Internetu. Spółka łączy również nowoczesne podejście do sprzedaży na żywo i relacji z klientem z wykorzystaniem Facebooka, co zwiększa sprzedaż e-commerce średnio o ok. 44%. Dzięki danym gromadzonym przez Sales Intelligence, pochodzącym z porównywarki nokaut.pl, spółka ta wie, które grupy produktów mają największy potencjał zakupowy a to sprawia, że potrafi realizować skuteczne kampanie w topowych segmentach i tym samym wspierać sprzedaż klientów.

Obecnie, zdecydowanie najciekawszym obszarem jest dla mnie rozwój naszej Grupy, która kontynuuje strategiczne inwestycje budując własne technologie wsparcia e-commerce. W ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwijaliśmy produkty jakie jak Revhunter (w ramach spółki INIS), który cieszy się doskonałym odbiorem rynku. Pracujemy również nad kilkoma nowymi propozycjami wykorzystującymi technologię machine learning, jeden z tych projektów, realizowany przez Sales Intelligence jest dofinansowany przez NCBiR.

Patrząc w przyszłość, widzimy rosnący potencjał Grupy, ale jednocześnie dostrzegamy zagrożenia związane z ogólną sytuacją gospodarczą, która z pewnym opóźnieniem może przełożyć się również na dynamikę naszego wzrostu. – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

W Grupie pojawiły się też nowe rozwiązania, takie jak nowa wersja Revhunter w modelu SaaS - systemu, który powstał jako odpowiedź na problemy związane z utraconym ruchem na stronach www oraz porzucaniem procesów zakupowych przez użytkowników e-sklepów. Natomiast spółka Sales Intelligence pracuje nad systemem przewidywania intencji zakupowych w sklepach internetowych w ramach dotacji NCBiR. Celem realizowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu polecania produktów dla użytkowników e-commerce, który będzie przewidywał przyszłe, oddalone w czasie potrzeby zakupowe. Modele matematyczne wykorzystywane w projekcie opracowuje doświadczony zespół z Politechniki Warszawskiej. Projekt wkrótce zostanie ukończony i ujrzy światło dzienne - jego komercjalizacja zaplanowana jest na 2021 rok.

Grupa Kapitałowa Digitree Group działa w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażając w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapewnia kompleksowe usługi w segmencie digital marketingu dzięki unikatowym danym, technologii, autorskim narzędziom oraz doświadczeniu i wiedzy specjalistów. Precyzyjnie dociera do grup docelowych wykorzystując sztuczną inteligencję, technologię machine learning i zebrane dane o zainteresowaniach i intencjach zakupowych internautów. Dostarcza systemy do e-mail marketingu i marketing automation, skutecznie wdraża sklepy e-commerce na platformy Magento czy PrestaShop. Ponadto, doradza strategicznie biznesom w Internecie oraz prężnie działa w zakresie reklam produktowych Google Shopping Ads.