Zarząd KVT (KRVITAMIN) proponuje, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 24,5 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 2 zł.

"(...) kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Krynica Vitamin, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 5,2%.

Zaliczka miałaby zostać wypłacona 10 listopada 2020 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 listopada 2020 r.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły