Zarząd ZWC (ZYWIEC) postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 równej 14,00 zł na akcję.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 11 grudnia 2020 r. Wypłata zaliczki ma nastąpić 18 grudnia 2020 r.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga jednak wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą spółki.

„Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 143 798 718 (...) złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku (...), powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne” – czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły