ULG (ULTGAMES), notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie producent i wydawca gier wideo z Grupy PlayWay, wypracował od stycznia do września 2020 roku ponad 6,5 mln zysku netto, co stanowi wzrost o 120 proc. w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 11 mln zł. Dla porównania w 2019 roku wyniosły one nieco ponad 5 mln zł. Na ten wynik w przeważającej części wpłynęła sprzedaż gier w segmencie konsolowym, tj. na Nintendo Switch oraz Xbox. Dystrybucja gier na PC stanowi drugi pod względem przychodowym segment działalności spółki.

- Wyniki finansowe grupy kapitałowej Ultimate Games są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Istotny wpływ na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie miały m.in. stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC wraz z dodatkami DLC oraz dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry. W trzech minionych kwartałach wydaliśmy łącznie ponad 70 gier i dodatków, głównie na platformę Nintendo Switch. Naszym celem w ciągu 2-3 najbliższych lat jest znalezienie się w czołówce firm, które wydają gry na konsoli Microsoftu i Sony – mówi Mateusz Zawadzki, prezes zarządu Ultimate Games SA.

W raportowanym okresie największą sprzedaż pod względem ilościowym w sklepie Steam odnotowały tytuły takie jak Ultimate Fishing Simulator, Bad Dream: Coma oraz Demolish and Build 2018. Jeśli chodzi o platformę Nintendo Switch w czołówce najlepiej sprzedających się gier, dystrybuowanych bezpośrednio z konta wydawniczego Ultimate Games, znalazły się House Flipper, Ultra Off-Road Alaska 2019 oraz Pet Care. Ponad 60 proc. przychodów netto ze sprzedaży wygenerował segment dystrybucji gier na konsole.

Przyszłoroczne plany studia zakładają liczne premiery gier na różne platformy – harmonogram w tym zakresie uwzględnia ponad 200 tytułów. Model działania obejmuje również większą selekcję i koncentrację na wysokobudżetowych grach. W 2021 roku spółka zakłada premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole.

Raportowana we wrześniu br. liczba graczy oczekujących na zakup gier z portfolio Ulitmate Games w sklepie Steam wynosi ponad 1,04 mln graczy, tzw. wishlist outstanding, a liczba wszystkich dodań - wishlist additions - 1,74 mln graczy.

W minionych miesiącach do grupy kapitałowej Ultimate Games dołączyły nowe spółki: Manager Games S.A., Demolish Games S.A., ConsoleWay S.A., Games Box Sp. z o.o oraz 3T Games Sp. z o.o., których spółka matka jest większościowym udziałowcem.

- Zakładamy, że w czwartym kwartale największy wpływ na bieżącą działalność operacyjną oraz wyniki finansowe naszej grupy będą miały liczne wyprzedaże świąteczno-noworoczne, premiery nowych gier, jak również kontrakty z wydawcami na najważniejsze gry naszych spółek zależnych – podsumowuje Mateusz Zawadzki.

Ultimate Games zgodnie z przyjętymi zasadami polityki dywidendowej będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 75 proc. zysku netto z uwzględnieniem planowanych działań inwestycyjnych. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 2,1 mln zł.