SES (SESCOM), spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej
i klientów firmy, wypracowała w październiku 11,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 21 proc.

- Wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego, od października 2020 r. będziemy publikować raporty dotyczące wielkości generowanej sprzedaży z częstotliwością miesięczną,
z uwzględnieniem informacji o bieżącej sytuacji w poszczególnych liniach biznesowych. Zależy nam na profesjonalnej i systematycznej komunikacji z rynkiem kapitałowym, a powyższa decyzja wpisuje się w ten standard -
komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Znaczący wpływ na wielkość sprzedaży osiągniętej w październiku bieżącego roku miało wprowadzenie obostrzeń gospodarczych w części krajów europejskich, gdzie spółka prowadzi biznes, które spowodowało przesunięcie planowanych prac przeglądowych na koniec roku kalendarzowego.

Konsekwencją obostrzeń dotyczących galerii handlowych, znaną już z II kwartału 2020 r., jest spadek wolumenu prac dla umiejscowionego tam handlu odzieżowego. Zauważalny jest natomiast wzrost zleceń generowany przez handel spożywczy, będący rezultatem wydłużenia czasu pracy obiektów.

Bieżąca sytuacja operacyjna w poszczególnych liniach biznesowych grupy Sescom

Facility Management

W Polsce zaplanowane na październik prace zostały zrealizowane: wykonano jesienne przeglądy klimatyzacji oraz przygotowania lokali do sezonu grzewczego. Ogłoszenie obostrzeń 7 listopada 2020 r. może skutkować ograniczeniem zleceń w sklepach odzieżowych zlokalizowanych
w galeriach handlowych. Dla klientów z pozostałych branż prace odbywają się zgodnie z planem. Zlecenia realizowane są w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników serwisowych, jak i pracowników obsługiwanych obiektów.

W Europie w pierwszej połowie października rynki pozostawały otwarte. Kluczowe dla spółki branże za granicą: HoReCa oraz fashion funkcjonowały bez przeszkód, przez co możliwe było wykonanie planowanych zleceń. W drugiej połowie miesiąca część krajów Europy wprowadziła ograniczenia
w funkcjonowaniu obiektów handlowych. Na kluczowym rynku zagranicznym – Niemczech, lekki lockdown, uderzający głównie w gastronomię i kulturę, wprowadzony został dopiero na początku listopada. Obiekty handlowe w pozostałych krajach o znaczącym udziale w przychodach zagranicznych: Niderlandach, Słowacji, Czechach, Belgii i na Węgrzech, funkcjonowały normalnie przez pierwsze trzy tygodnie października. Po tym okresie, działalność sklepów została objęta szeregiem obostrzeń dotyczących limitu klientów oraz godzin otwarcia. W większości krajów Europy restauracje mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Efekty tych działań będą już widoczne
w listopadzie, jednak zdaniem spółki ich wpływ na sprzedaż skonsolidowaną powinien być mniejszy niż w okresie marzec – maj 2020 r.

Sescom IT Infrastructure

Prace polegające na utrzymaniu infrastruktury IT oraz instalacji urządzeń przebiegały w październiku zgodnie z planem. Głównymi odbiorcami tej linii biznesowej są klienci z branż: spożywczej
i drogeryjnej, a te mogły w październiku funkcjonować bez przeszkód. Kontynuowane są zwłaszcza prace polegające na instalacji kas samoobsługowych.

Sescom Store

W związku z powrotem ryzyka nałożenia obostrzeń handlowych, klienci związani z handlem detalicznym ograniczają inwestycje w tradycyjne modernizacje obiektów handlowych. Nowy popyt na modernizacje wspierające zmiany technologiczne jest obecnie generowany przez branżę spożywczą czy stacje paliw. Na koniec października zespół realizujący zlecenia w ramach Sescom Store posiada pipeline projektów do końca stycznia 2021 r.

Sescom Energy

W wyniku powrotu obostrzeń handlowych, odczuwalny jest wzrost popytu na usługi optymalizacji energetycznej jako sposobu na ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektów handlowych. Zespół odpowiedzialny za realizację zleceń w ramach linii Energy pracuje dla dotychczasowych klientów sieciowych, a także przeprowadza projekty pilotażowe dla nowych kontrahentów. W październiku zrealizowano kolejne dwa pilotaże: dla sieci hipermarketów oraz międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych. Kolejne prace pilotażowe są zaplanowane również w listopadzie.

Sescom Logistics Processes Support (LPS)

Linia biznesowa obejmująca utrzymanie techniczne pojazdów magazynowych zrealizowała
w październiku wszystkie zaplanowane prace. Wpływ obostrzeń gospodarczych na główne branże klientów LPS: produkcyjną, magazynową oraz hipermarkety jest mniej istotny, niż w handlu detalicznym.

Sescom Digital

Linia biznesowa rozwijająca rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie aktywami oraz gospodarką magazynową kontynuuje prace B+R. Pandemia wpływa na zapotrzebowanie retail na wsparcie w zakresie wdrażania nowych technologii - ze szczególnym uwzględnieniem RFID
(identyfikacja obiektów oparta na falach radiowych) - do zwiększania efektywności procesów m.in. logistyki, w tym zoptymalizowanego zatowarowania, zarządzania magazynami lokalnymi, efektywnej wysyłki towarów i obsługi zwrotów. W październiku zakończony został projekt pilotażowy dla klienta z branży paliwowej. Praca przeprowadzona na obiektach klienta polegała na oznakowaniu tagami RFID urządzeń w celu przyspieszenia procesów inwentaryzacyjnych oraz identyfikacji poszczególnych elementów stacji. W ciągu kolejnych trzech miesięcy Sescom w ramach linii Digital przeprowadzi kolejne dwa projekty pilotażowe dla klienta z branży dyskontowej, których przeznaczeniem będzie zaprezentowanie usługi dynamicznego zarządzania aktywami w obiektach rozproszonych.