Warszawa, 24.11.2020 r. – Spółka PCF Group S.A. (PCF Group, Spółka, PCF, People Can Fly), globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA, informuje o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Oferta).

Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań jesteśmy na „ostatniej prostej” przed rozpoczęciem oferty akcji i debiutem na Giełdzie. Jestem przekonany, że inwestorzy pozytywnie ocenią perspektywy rozwoju People Can Fly, które może pochwalić się portfolio gier, które odniosły globalny sukces. Wierzę, że przed nami bardzo dobre perspektywy, gdyż jesteśmy przed premierą największej produkcji w naszej historii – gry Outriders, której wydawcą jest Square Enix, globalny koncern z siedzibą w Tokio. Nasza gra Bulletstorm sprzedała się do tej pory w kilku milionach egzemplarzy. Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży Outriders, ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja. Ponadto w naszym oddziale w Nowym Jorku rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu prace nad kolejną nową grą, która podobnie jak Outriders będzie realizowana przy współpracy z międzynarodowym wydawcą. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze plany rozwoju. Cieszę się, że w kolejnych jego etapach będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze Spółki – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

– Wyniki Grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017–2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym zanotowaliśmy prawie 53 mln zł przychodów, tj. o prawie 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku oraz ponad 17 mln zł zysku netto – mówi Michał Sokal, dyrektor finansowy PCF Group S.A.

O People Can Fly

PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games.

Grupa PCF osiągnęła w latach 2017-19 średniorocznie 38% wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2019 przychody wyniosły prawie 84 mln zł, wobec 70 mln zł przychodów w 2018 roku i 44 mln zł w roku 2017.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa wypracowała prawie 53 mln zł przychodów czyli prawie o 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży Grupy towarzyszy zachowanie wysokiej rentowności jej działalności. Zysk EBITDA po pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł ponad 21 mln zł (40,3% marża EBITDA), a zysk netto osiągnął poziom ponad 17 mln zł.

Kluczowe przewagi konkurencyjne:

  • Doświadczony deweloper gier AAA. People Can Fly jest rozpoznawalną marką wysokobudżetowych gier typu Triple-A w popularnym na całym świecie segmencie shooter. Posiada unikalne doświadczanie w tworzeniu gier poparte sukcesem takich tytułów jak Painkiller czy Bulletstorm (własne IP) oraz współtworzeniem gier serii Gears of War czy bijącego rekordy popularności Fortnite.

Dzięki wieloletniej współpracy z Epic Games, światowym liderem w zakresie tworzenia gier AAA i producentem silnika Unreal Engine, oraz wydawcami będącymi liderami w branży interactive entertainment z segmentu gier AAA, w tym Square Enix, Spółka uzyskała biznesowe, organizacyjne i produkcyjne know-how oraz niezbędne doświadczenie w tworzeniu gier AAA, zarówno od strony zarządzania procesem produkcji gier wideo z tego segmentu, jak i współpracy operacyjnej z takimi wydawcami. Wykorzystując doświadczenie ze współtworzenia silnika Unreal Engine, Spółka rozwija PCF Framework – autorskie rozszerzenie silnika Unreal zwiększające jego funkcjonalności.

  • Międzynarodowy zespół deweloperski. Jednym z atutów People Can Fly jest międzynarodowy zespół około 260 pracowników i współpracowników, w tym około 200 specjalistów pracujących bezpośrednio nad produkcją gier w 4 studiach (Warszawa, Nowy Jork, Newcastle, Rzeszów) oraz 2 start-up studiach (Montreal i Łódź). Taka struktura ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje People Can Fly możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.
  • Unikalny model biznesowy. W ostatnich trzech latach model biznesowy PCF opierał się głównie na produkcji własnych gier AAA w ramach długofalowej współpracy z wydawcami. Taki model zakłada, że Spółka otrzymuje płatności w zamian za wykonanie kolejnych etapów prac nad poszczególnymi elementami gry (tzw. milestone’ów), a po wydaniu gry PCF jest uprawniony do udziału w zyskach ze sprzedaży (tzw. royalties – tantiem) w ustalonej proporcji, po zwrocie kosztów wydawcy. Pomimo współpracy z wydawcą, PCF samodzielnie zarządza procesem produkcji i zachowuje maksymalną niezależność kreatywną i artystyczną w zakresie koncepcji gry oraz realizuje własną wizję artystyczną. Z finansowego punktu widzenia, model produkcji gier wspólnie z wydawcą pozwala na zapewnienie PCF płynności finansowej poprzez stałe przepływy pieniężne oraz realizację marży na etapie procesu produkcji.

​Spółka planuje także produkcję gier klasy AAA w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych przez PCF gier w oparciu o istniejące lub nowo stworzone IP.

– Działamy w segmencie gier, który jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów nowoczesnej gospodarki na świecie. To, co wyróżnia People Can Fly, to nasz odmienny profil ryzyka biznesowego w porównaniu z innymi polskimi wiodącymi producentami gier Triple-A. Współpracujemy z największymi międzynarodowymi wydawcami gier, którzy finansują koszty produkcji, odpowiadają za marketing i sprzedaż gier. Natomiast my, jako deweloper, otrzymujemy wynagrodzenie za wykonanie kolejnych etapów pracy nad grą (tzw. milestone’ów – kamieni milowych). To powoduje, że mamy stabilną sytuację finansową i mniejsze ryzyko prowadzenia biznesu, gdyż zarabiamy przez cały okres produkcji, a dodatkowo otrzymujemy określony procent z zysku ze sprzedaży gry – mówi Sebastian Wojciechowski.

Gra Outriders

Outriders to ambitna, trzecio-osobowa gra typu shooter z elementami RPG osadzona w realiach dark science-fiction. Wydawcą Outriders jest Square Enix, który ma w swoim portfolio znane na całym świecie tytuły takie jak: Final Fantasy, Life is Strange, Tomb Raider, Just Cause czy Avengers Marvela.

Gra Outriders ma być dostępna na konsole nowej generacji: Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5, jak również na PC, a także konsole: Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro. Jeszcze w 2021 roku gra Outriders dostępna będzie również w Stadii, serwisie streamingowym dla graczy funkcjonującym w ramach koncernu Google.

Rynek gier AAA

Zgodnie z danymi Superdata (Nielsen) gry z segmentów premium (gry AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4% (łącznie 19 mld USD) wartości całego rynku gier wideo w 2019 roku (łącznie 109,4 mld USD). Superdata prognozuje, że w roku 2020 segment gier AAA osiągnie wartość blisko 20 mld USD.

Strategia Spółki oraz powody Oferty

Celem strategicznym Grupy PCF jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG.

Strategii Spółki zakłada m.in. powiększenie zespołu produkcyjnego, inwestycje w nową produkcję na bazie IP Spółki oraz rozwój nowych obszarów działalności w oparciu o markę People Can Fly.

W ramach strategii Zarząd Spółki podzielił cele strategiczne na dwa horyzonty czasowe: cele krótkoterminowe (12 – 24 miesięcy) oraz cele długoterminowe (powyżej 24 miesięcy).

Jednymi z krótkoterminowych celów strategicznych Spółki są dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub też przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo na potrzeby tworzenia przez Grupę nowych IP. Jednocześnie, po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego Grupy, zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, Spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez Grupę gier w modelu self-publishing, tj. jako ich wydawca, w oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP, co stanowi jeden z celów strategicznych Grupy w horyzoncie długoterminowym.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację wybranych krótkoterminowych celów strategicznych Spółki wskazanych powyżej oraz opracowanie koncepcji i rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP.    

Oferta

Planowana oferta publiczna spółki PCF Group S.A. będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 zł każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (Oferujący)).

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie będą krajowi inwestorzy instytucjonalni i indywidualni oraz wskazani pracownicy i współpracownicy Spółki (inwestorzy w transzy pracowniczej).

Każdy z Oferujących jest stroną umowy lock-up o ograniczeniu rozporządzania akcjami istniejącymi (w tym Akcjami Sprzedawanymi) należącymi do każdego z Oferujących obowiązującej (i) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – do dnia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie; (ii) w stosunku do pozostałych akcji istniejących – do dnia upływu 4 lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW. Prawa do akcji oraz Akcje Nowej Emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez inwestorów w transzy pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW.

Przeprowadzenie Oferty jest planowane do końca 2020 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Doradcami procesu IPO spółki PCF Group S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Globalny Koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak – doradca prawny, Grant Thornton – audytor oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.