Akcjonariusze KRC (KREC) podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 2,6 mln zł oraz przeznaczeniu go na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 r. W przeliczeniu na akcję do akcjonariuszy spółki ma trafić 0,15 zł. 

"Zaliczką objętych zostanie 17.365.800 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki). Do Zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 2 lutego 2021 r. Zaliczka zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom Spółki w dniu 9 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie

Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły