Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w 2020 roku przez MON (MONNARI) spadły wobec 2019 r. o 26,3% i wyniosły ok. 205,3 mln zł.

W samym IV kwartale 2020 r. przychody wynosiły 59,1 mln zł, natomiast w grudniu 2020 r. 29,6 mln. To odpowiednio -37,7% i -26,5% wobec analogicznych okresów 2019 r.

„Poziom przychodów za poszczególne okresy 2020 r. jest obciążony skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju oraz wprowadzonymi wielotygodniowymi zakazami w odniesieniu do handlu w centrach handlowych powyżej 2000 m2” – czytamy w komunikacie

Dodano, że w związku z rosnącymi zapasami, sprzedaż była prowadzona ze znaczącymi rabatami, co negatywnie wpłynęło na marżę brutto na sprzedaży. W ubiegłym roku spadła do poziomu 53,4% z 57,1% marży osiągniętej w 2019 r.

„W 2020 r. w całej sieci odnotowano spadek wejść do salonów Grupy Kapitałowej w porównaniu do roku 2019 o 7,7 mln osób czyli o ponad 33%. W 4. kwartale ten spadek wynosił 3,2 mln osób, czyli ponad 43%” – czytamy dalej

Spółka jest w trakcie postępowania o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej przewidzianej dla dużych firm z Polskiego Funduszu Rozwoju.