Zarząd TEN (TSGAMES) podał, że do spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy: Macieja Popowicza oraz Arkadiusza Pernala, w którym poinformowali o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

W ramach procesu akcjonariusze chcą sprzedać nie więcej niż 710 436 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 9,78% udziału w jej kapitale zakładowym.

„Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez każdego z Akcjonariuszy, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie" – podano w komunikacie

Dodano, że zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie jej rozwoju. Po zakończeniu ABB Maciej Popowicz będzie posiadać akcje reprezentujące 22,2% ogólnej liczby głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal 11,1% akcji.