Akcjonariusze LRQ (LARQ) ogłosili wezwanie na 15 742 akcji, czyli 0,12% wszystkich akcji spółki. Cena za akcję została ustalona na 2,06 zł. Podmiotem nabywającym akcje będzie Harbinger Capital Ltd.

"W wyniku nabycia wszystkich akcji objętych Wezwaniem, Podmiot Nabywający wraz ze Stronami Porozumienia zamierza łącznie posiadać 5.503.042 akcje Larq, co odpowiada 8.503.042 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 66% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Larq" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 5 lutego i potrwają do 18 lutego 2021 r.