Mercator Medical (Thailand) Ltd., jednostka zależna MRC (MERCATOR), zawarła z Cardinal Health Singapore 225 Pte Ltd kontrakty dostawy rękawic o równowartości 178,3 mln zł.

„Kontrakty dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r” – podano w komunikacie

Dodano, że łączna wartość wszystkich umów zawartych przez MMT z Cardinal Health w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi w przeliczeniu na złote 205,6 mln zł.