• PEN (PHOTON) otrzymał finansowanie z CIB Bank dla dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 14,1 MWp, zlokalizowanych w gminie Püspökladány, na Węgrzech.
  • Długoterminowa, tj. 15-letnia, umowa finansowania ma wartość 4,6 mld HUF, czyli 12,9 mln EUR.
  • Jest to druga umowa dotycząca finansowania projektów fotowoltaicznych, podpisana z CIB Bank, który stał się drugim międzynarodowym partnerem finansowym Photon Energy na Węgrzech.

- Dzięki drugiej umowie z CIB Bank zapewniliśmy długoterminowe finansowanie kolejnych elektrowni zlokalizowanych na Węgrzech. Aktualnie wszystkie węgierskie projekty fotowoltaiczne objęte są długoterminowym finansowaniem. W efekcie zyskujemy dodatkową płynność, która pozwoli nam kontynuować ekspansję, rozbudowując portfel elektrowni - mówi Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy.

Portfel podlegający refinansowaniu obejmuje dziesięć elektrowni fotowoltaicznych z licencą METÁR
o łącznej mocy 14,1 MWp w gminie Püspökladány, na Węgrzech. Elektrownie dostarczają czystą energię elektryczną do sieci od października 2020 r., a docelową moc osiągnęły w listopadzie ubiegłego roku.

Długoterminowe finansowanie, tj. 15-letnie, w wysokości 4,6 mld HUF (12,9 mln EUR) zapewni CIB Bank, drugi co do wielkości węgierski bank komercyjny, należący do włoskiej grupy Intesa Sanpaolo.

Photon Energy dostarczył usługi inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane dla wszystkich wyżej wymienionych elektrowni poprzez swoją spółkę zależną Photon Energy Solutions HU Kft. Spółka zależna grupy, Photon Energy Operations HU Kft, zapewni z kolei długoterminowy monitoring oraz obsługę
i serwis elektrowni.