ATD (ATENDE) poinformowała o sprzedaży całości posiadanych udziałów (czyli 69,91%) w spółce Atende Medica. Inwestor, Konsultant IT nabył udziały za kwotę 1,2 mln zł.

„Ze sprzedażą Udziałów integralnie związane są dwa zobowiązania Kupującego (…) (i) udzielenie pożyczki przez Kupującego do Atende Medica, której celem jest uzyskanie dodatniego stanu środków finansowych na koncie bankowym Atende Medica, co umożliwi zamknięcie przez mBank S.A. przyznanego limitu kredytowego dla Atende Medica w wysokości do 2.800 tys. zł gwarantowanego przez Sprzedającego (…) oraz (ii) przejęcie przez Kupującego gwarancji bankowych wystawionych na rzecz Atende Medica przez mBank S.A. w ramach przyznanego limitu w rachunku Sprzedającego” – czytamy w komunikacie

Na dzień zawarcia umowy saldo na rachunku bankowym Atende Medica było równe -2,42 mln zł, a starta za 2020 r. wyniosła -0,71 mln zł przy 5,6 mln zł przychodów. Wartość księgowa netto udziałów to 3,82 mln zł.

To już druga spółka sprzedana przez Atende w ostatnim czasie. W grudniu 2020 r. podobny los spotkał Atende Software, która została sprzedana na rzecz Custodia Capital Flix za 52,5 mln zł. Poinformowano wówczas, że część tej kwoty ma szansę trafić do akcjonariuszy.

"Chcemy, by część środków ze sprzedaży trafiła na dywidendę, a część na inwestycje. Chcemy zdynamizować rozwój grupy Atende poprzez akwizycje i inwestycje w rozwój organiczny, głównie w zakresie usług, chmury i sztucznej inteligencji. Sektorowo skupimy się na rozwoju działalności na rynkach energetyki, telekomunikacji i finansów" - poinformował PAP Biznes dyrektor ds. relacji inwestorskich Atende Dariusz Niedziółka