RON (RONSON) zawarł przedwstępną umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w warszawskiej dzielnicy Ursus. Według wstępnej oceny Spółki, na działce tej możliwa będzie realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz powierzchniami usługowymi w parterach o łącznej powierzchni użytkowej ok. 100 tys.mkw.

“Z przyjemnością informujemy, że zabezpieczyliśmy kolejną działkę pod planowaną inwestycję w Warszawie. Analizy wskazują, że w najbliższych latach grunty w dużych polskich miastach nie będą tańsze, a raczej droższe. Dlatego bardzo ważne jest dla realizacji strategii RONSON, aby zabezpieczać zasoby pod przyszłe projekty. Transakcja, do której się przygotowujemy, jest właśnie elementem realizacji tej strategicznej działalności - najbliższych latach zamierzamy w tym miejscu wybudować atrakcyjny fragment miasta. W trakcie negocjacji osiągnęliśmy atrakcyjne warunki cenowe, co pozwala nam pozytywnie spojrzeć na przyszłą rentowność tego projektu” – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

“W Ursusie realizujemy obecnie wieloetapowy projekt Ursus Centralny. Sukces jego sprzedaży oraz analizy atrakcyjności poszczególnych dzielnic Warszawy utwierdziły nas w przekonaniu, że warto zabezpieczyć tutaj nieruchomość pod kolejne projekty. W RONSON kluczowa dla nas jest jakość tworzonych projektów - zarówno samych budynków, jak i ich otoczenia. Już niedługo ta część Ursusa przestanie kojarzyć się z przestrzenią komercyjną i stanie się spójną tkanką mieszkaniową Warszawy - cieszymy się, że możemy być częścią tego procesu” – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu RONSON Development.

Cenę nieruchomości ustalono na 1 500 PLN netto za PUM, nie więcej jednak niż 150 000 000 PLN netto. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym przeprowadzeniu przez Spółkę satysfakcjonującego procesu due diligence nieruchomości oraz po takiej zmianie celu i dopuszczalnego użytkowania nieruchomości, która umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowej, jak opisano powyżej.

Doradcą prawnym Spółki przy tej transakcji była Kancelaria Radcy Prawnego „Jarosław Zubrzycki”.