Skonsolidowany zysk netto STP (STALPROD) wyniósł w IV kwartale 2020 r. 43,54 mln zł według przedstawionych wstępnych danych. Wobec analogicznego okresu 2019 r. oznacza to blisko dwukrotny wzrost. Wyższy niż rok wcześniej był również skonsolidowany zysk operacyjny, który wzrósł do poziomu 47,56 mln zł z 20,81 mln zł w IV kwartale 2019 r.

„Przyczyną poprawy skonsolidowanego zysku operacyjnego w raportowanym okresie była niska baza, spowodowana utworzeniem wysokich rezerw w IV kw. 2019 r., w tym głównie odpisów aktualizujących zapasy oraz rezerw na świadczenia pracownicze w Segmencie Cynku” – czytamy w komunikacie

Skonsolidowany raport kwartalny Stalproduktu za IV kwartał 2020 r. zostanie opublikowany 26 lutego 2021 r.