• Zarząd MAB (MABION) zwołał NWZA spółki zawierające projekt uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji do nie więcej niż 10,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V. >>>
  • ANR (ANSWEAR) podał, że sprzedaż kolekcji jesień-zima 2020 jest znacznie lepsza niż w ostatnim roku i powyżej celu sprzedażowego, jaki Spółka wyznaczyła sobie przed sezonem. >>>
  • VTI (VENTUREIN) obejmuje udziały w Intelliseq, krakowskiej spółce rozwijającej platformę do analizy genomu ludzkiego. Fundusz zostanie inwestorem większościowym posiadającym 53,27% udziałów w spółce. >>>
  • Demolish Games rozpoczął pierwszą transzę oferty publicznej w związku z emisją nowych akcji. Celem emisji akcji jest pozyskanie 1 mln zł. >>>
  • W 2020 roku udziały CIECH Sarzyna, spółki należącej do CIE (CIECH), w krajowym rynku wzrosły do 6,1 proc., z 4,8 proc. rok wcześniej. >>>
  • ATT (GRUPAAZOTY) wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nawozów NPK, stanowiących źródło składników pokarmowych. >>>
  • Grupa UNT (UNIMOT) zamierza sprzedać portfel umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. >>>