Zarząd SPL (SANPL) zawnioskował do Walnego Zgromadzenia spółki aby zysk netto za 2020 r. w łącznej kwocie 738 411 718,72 zł  w 50% trafił na kapitał rezerwowy, a pozostała jego część pozostała niepodzielona.

Taka rekomendacja nie powinna stanowić zaskoczenia, z uwagi na stanowisko KNF, która uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. w związku z istotną niepewność co do dalszego rozwoju pandemii COVID-19.

"Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2020, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły