Notowane na NewConnect SBE (SOFTBLUE) z publicznej emisji akcji z Prawem Poboru pozyskało 10,29 mln zł i dokonało przydziału wszystkich Akcji Oferowanych. Wartość wpłat wyniosła 26,24 mln zł. Liczba zapisów podstawowych to 1287. Środki te firma z sektora IT przeznaczy na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.

- 12 lutego zakończyliśmy publiczną emisję akcji na zasadach Prawa Poboru. Zainteresowanie akcjonariuszy było ogromne. W efekcie kwota wpłat ponad dwukrotnie przekroczyła wartość Oferty, osiągając wartość 26,24 mln zł. Efektem tego jest 92,65 proc. redukcja. informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – Cieszymy się, że obecni i nowi akcjonariusze SoftBlue obdarzyli nas zaufaniem i wierzą w realizowany przez nas model biznesowy. Zgodnie z harmonogramem Oferty – 23 lutego – odbył się przydział Akcji Oferowanych. Liczba zapisów podstawowych wyniosła blisko 1300. Osobiście skorzystałem z przysługującego mi  Prawa Poboru. W ofercie wziął udział też nasz partner biznesowy, firma InventionMed dodaje prezes zarządu SoftBlue.

Podwyższenie kapitału zakładowego firmy obejmowało emisję nie więcej niż 46 801 250 akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję.

- Z emisji akcji pozyskaliśmy ponad 10 mln zł. Lwią część środków przeznaczymy na rozwój i marketing naszego najnowszego projektu Autonomous Data Controler. To zaawansowany i innowacyjny system, służący do racjonalnego zarządzania produkcją i energią. Główną zaletą rejestratora danych jest to, że pozwala on firmom przemysłowym zmniejszyć ilość energii i w efekcie znacząco wpływać na obniżenie generowanych kosztów – mówi Michał Kierul.

Oferta IoT SoftBlue obejmuje również rozwiązania służące ochronie środowiska, w tym systemy antysmogowe: Smogobus oraz AirDron. Z drona antysmogowego na terenie Polski obecnie korzysta kilka jednostek samorządowych. System dzięki wbudowanym specjalistycznym czujnikom nadzoruje i analizuje stan zanieczyszczenia powietrza na terenie miast.  

Aktualnie bydgoska firma koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Zakończenie budowy zaplanowane jest na Q4 2022 roku.